Partidistriktets höstkongress lördag 9/11

I lördags samlades ombud, medlemmar och gäster i Celsiusskolan i Uppsala för att genomföra partidistriktets höstkongress. Förutom sedvanliga förhandlingar kring bl.a. prioriteringar på region- och rikspolitiknivå innehöll programmet två spännande punkter:

Före lunch fick vi ta del av Carin Götblads kunskaper om våld i nära relationer (hon jobbade med detta i två år som regeringens utredare). Låt oss hoppas att vi i en snar framtid slipper de fortfarande tragiskt höga siffrorna kring (förskräckande ofta dödligt) våld mot (framför allt) kvinnor.

Efter lunch iscensattes ett åsiktstorg där deltagarna fritt kunde delta i förutsättningslösa politiska diskussioner; valmöjligheterna var många:

1. Utbildning: Asal Gohari är samtalsledare och Pavlos Cavelier Bizas är sekreterare.

Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor. Socialdemokraterna vill återupprätta en jämlik kunskapsskola som kännetecknas av trygghet och studiero för alla elever. Hur når vi dit? Vad kan vi göra på lokal nivå och vilka reformer behövs från den centrala nivån?

2. Trygghet: Gustaf Lantz är samtalsledare och Pernilla Friman är sekreterare.

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela landet. Hur gör vi för att stärka rättssamhället och bryta segregationen?

3. Samhällsbyggnad och klimat: Jesper Englundh är samtalsledare och Claes Litsner är sekreterare.

Socialdemokraterna vill ta sig an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vad är viktigast att fokusera på när vi styr om till en hållbar och klimatsmart samhällsutveckling? Hur bygger vi hållbara samhällen?

4. Hälso- och sjukvård: Helena Proos är samtalsledare och Jan Zetterqvist är sekreterare.

Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om de kommer att få hjälp i tid. Hur förbättra vi tillgängligheten till vården och hur ökar vi förtroendet för den offentliga sjukvården?

5. Vård och omsorg: Caroline Hoffstedt är samtalsledare och Jakob Stone är sekreterare.

För att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige är det en förutsättning att vi har en fungerande äldreomsorg och att vi formar ett samhälle där personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Vilka utmaningar har kommunerna för att säkerställa en god vård och omsorg?

6. En modern folkrörelse: Peter Gustavsson är samtalsledare och Eva Christiernin är sekreterare.

För att kunna göra verklighet av vår vision måste Socialdemokraterna vara en stark och närvarande folkrörelse. Vi ska vara ett brett, folkligt förankrat, internationellt solidariskt, feministiskt, demokratiskt folkrörelseparti. Hur ska vi nå fler, utveckla det politiska samtalet och utveckla kraften i den facklig-politiska samverkan?

 

På bilden ovan ses från vänster kongressens ordförande Eva Christiernin, samtalsledarna Gustaf Lantz, Caroline Hoffstedt, Helena Proos, Jesper Englundh, Peter Gustavsson och Asal Gohari, samt vår PD-ordförande Ardalan Shekarabi.

Diskussionerna sammanfattades på scenen, varefter kongressen avslutades.

/Jan Zetterqvist

 

 

facebook Twitter Email