RESULTAT, KYRKOVALET

På riksnivå (det som kallas för kyrkomötet) gick valet så här:

–  Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (s):  30,4 %
– 
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk):  17,1 %
– 
Centerpartiet (c):  13,9 %
– 
Sverigedemokraterna (SD):  9,2 %
– 
Borgerligt alternativ (BorgA):  8,8 %
– 
m. fl.

Våra två lokala val gick så här:

Tierps pastorat:  Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (s)  100% *)
(Ger alla 25 mandaten; notera att bara en nomineringsgrupp ställde upp i valet.)
Tierp-Söderfors församling:  Församlingens väl Tierp-Söderfors församling (FVTS)  100% *)
(Ger alla 19 mandaten; notera att bara en nomineringsgrupp ställde upp i valet.)

En fullständig redovisning av kyrkovalet (riksnivå / stiftsnivå/ församlingsnivå) hittar du här.

facebook Twitter Email