S-förslag om sjösättning av SNABBT åtgärdspaket klubbat i kommunfullmäktige

Onsdagens kommunfullmäktigesammanträde tog lång tid! Kommunens dåliga ekonomi var i fokus.

Debatten och besluten kring kommunens dåliga ekonomi — man befarar ett resultat som är 27 miljoner sämre än beräknat — resulterade i ett långt kommunfullmäktigesammanträde på onsdagskvällen 12/6.

Viktoria Söderling: ”Man kan välja att blicka bakåt och skylla på sina företrädare, men det viktiga är naturligtvis att våga se framåt och att ta ansvar för framtiden. Vi måste agera nu får att hinna få effekt under 2019 på de besparingar som vi vill göra.”

Förslaget från den styrande kvintetten (C, M, L, KD och MP) — att endast lägga fram kommundirektörens information om de vidtagna och pågående åtgärderna för besparingar på drygt 11 miljoner till kommunfullmäktige — ansåg vi socialdemokrater var defensivt och tandlöst.

Vi anser att åtgärdsarbetet måste påbörjas nu på bred front och inte i höst. Som vårt oppositionsråd Viktoria Söderling säger: ”Man kan välja att blicka bakåt och skylla på sina företrädare, men det viktiga är naturligtvis att våga se framåt och att ta ansvar för framtiden. Vi måste agera nu får att hinna få effekt under 2019 på de besparingar som vi vill göra.”

Efter en lång diskussion valde en majoritet i kommunfullmäktige att säga ja till det socialdemokratiska förslaget till beslut angående ombudgeteringar för att komma till rätta med kommunens ansträngda ekonomi.

Bakgrund

På onsdagen hölls först ett kommunstyrelsemöte där det togs fram ett besparingsförslag som kommunfullmäktiges ledamöter senare under dagen skulle ta ställning till. Hos kommunstyrelsen fanns kvintettens samt S, V och SD:s olika förslag på besparingar.

Kvintettens förslag blev att lägga fram kommundirektörens information om de vidtagna och pågående åtgärderna för besparingar på drygt 11 miljoner till kommunfullmäktige. I det ingår bland annat att ta bort bokbussen, lägga ned öppet fritids i Tierp, avveckla vårdboendet Hällbacka i Söderfors samt minska antalet vårdplatser på korttidsboendet Danielsgården i Tierp.

Ett par timmar senare i samband med kommunfullmäktige fanns en enad front mellan S, V och SD hur besparingarna skulle genomföras. I stället för tre förslag så ställde sig både V och SD bakom S förslag till åtgärdsprogram.

Förslaget har likheter med kvintettens, men det finns även skillnader som att alla verksamheter ska minska sina kostnader en procent. Vidare menar S att åtgärdsarbetet måste påbörjas nu på bred front och inte i höst.

Så här säger Viktoria Söderling

Så här säger vårt oppositionsråd Viktoria Söderling till UNT. ”Jag pratade med V efter mötet där vi jämkade våra förslag inför kommunfullmäktige. Med SD var det ingen förhandling, däremot informerade jag dem om vårt förslag. Sedan ställde de sig bakom det, vilket var klokt tycker jag. Men jag vill hellre se ett samarbete med kvintetten så att vi kan utestänga SD från politiskt inflytande.”

 

facebook Twitter Email