S-förslag om sjösättning av SNABBT åtgärdspaket klubbat i senaste KF

Kommunfullmäktigesammanträdet onsdagen den 12 juni tog lång tid! Kommunens dåliga ekonomi var i fokus.

Debatten och besluten kring kommunens dåliga ekonomi — man befarar ett resultat som är 27 miljoner sämre än beräknat — resulterade i ett långt kommunfullmäktigesammanträde onsdag 12/6.

Viktoria Söderling: ”Man kan välja att blicka bakåt och skylla på sina företrädare, men det viktiga är naturligtvis att våga se framåt och att ta ansvar för framtiden. Vi måste agera nu får att hinna få effekt under 2019 på de besparingar som vi vill göra.”

Förslaget från den styrande kvintetten (C, M, L, KD och MP) — att endast lägga fram kommundirektörens information om möjliga åtgärder för besparingar på drygt 11 miljoner till kommunfullmäktige — ansåg vi socialdemokrater var defensivt och tandlöst.

Vi anser att åtgärdsarbetet måste påbörjas nu, på bred front, och inte i höst. Som vårt oppositionsråd Viktoria Söderling säger: ”Man kan välja att blicka bakåt och skylla på sina företrädare, men det viktiga är naturligtvis att våga se framåt och att ta ansvar för framtiden. Vi måste agera nu får att hinna få effekt under 2019 på de besparingar som vi vill göra.”

Efter en lång diskussion valde en majoritet i kommunfullmäktige att säga ja till det socialdemokratiska förslaget till beslut angående ombudgeteringar för att komma till rätta med kommunens ansträngda ekonomi.

Bakgrund

På onsdagen 12/6 hölls först ett kommunstyrelsemöte där Socialdemokraterna lade fram ett sju-punkters besparingsförslag. Vänsterpartiet yrkade bifall på sex av Socialdemokraterna sju att-satser.

Kvintettens förslag var att till kommunfullmäktige blott och bart lägga fram kommundirektörens information om möjliga åtgärder för besparingar på drygt 11 miljoner.

Ett par timmar senare, när det var dags att fatta beslut om besparingar, stod alltså S och V bakom sex besparingsförslag som tidigare under dagen behandlats i kommunstyrelsen. Eftersom SD i det läget valde att rösta på dessa sex besparingsförslag fanns den majoritet som behövdes för att klubba igenom vårt förslag till åtgärdsprogram.

Förslaget har (självfallet) likheter med kvintettens idéer kring besparingar tänkta att verkställa senare under 2019, men det finns även skillnader som att alla verksamheter ska minska sina kostnader en procent. Vidare menar S att åtgärdsarbetet måste påbörjas nu på bred front och inte i höst.

Så här säger Viktoria Söderling

Så här säger vårt oppositionsråd Viktoria Söderling till UNT: ”Jag pratade med V efter kommunstyrelsemötet där vi jämkade våra förslag inför kommunfullmäktige. Med SD var det ingen förhandling, däremot informerade jag dem om vårt förslag. Sedan ställde de sig bakom det, vilket var klokt tycker jag. Men jag vill hellre se ett samarbete med kvintetten så att vi kan utestänga SD från politiskt inflytande.”

 

facebook Twitter Email