Säkra badet åt Söderfors invånare

I en insändare i UNT söndag 20210228 uppmanar Simon Sundbom, Söderfors Socialdemokratiska förening) att Tierps kommun ska "Säkra badet åt Söderfors invånare". Läs hela artikeln här nedan!

Att Tierps kommun under de senaste åren har skurit ner på den kommunala servicen i Söderfors råder det inget tvivel om. Den konstfrusna bandyplanen har tagits ur drift, ålderdomshemmet Hällbacka har lagts ner vilket tvingat de boende att flytta till andra orter, lekplatser har demonterats runt om i bruket och i vissa fall har de monterats upp på annan ort, Solgläntans förskola har fått flytta ur sina lokaler och Söderfors bad & camping har sålts. Listan på kommunala nedskärningar som har drabbat Söderfors har blivit oroväckande lång på en kort tid.

När man nu läser och hör om hur kommunen vägrar att ersätta badets nya ägare för de kostnader som har uppstått på grund av det stora läckage som finns i anläggningen, trots löfte om ersättning, är det lätt att bli frustrerad. Speciellt med tanke på att styret i kommunen så sent som i somras gjorde allt de kunde för att öppna Vendelbadet i Örbyhus i kommunal regi, trots att den anläggningen hade ett ännu större läckage än vad som nu är fallet i Söderfors. När badet och campingen nu kan tvingas stänga kan det lokala näringslivet komma att förlora en viktig inkomstkälla under sommarhalvåret.

För att komma ur situationen med badet med någon form av heder i behåll har styret i kommunen två alternativ. Håll löftet om att ersätta företagarna som driver badet så att de kan fortsätta sitt fina arbete eller köp tillbaka badet, laga läckan, och driv det i kommunal regi. Oavsett vilket så förtjänar brukets invånare att badets fortlevnad säkras.

UNT söndag 20210228
Simon Sundbom
för Söderfors Socialdemokratiska förening


Originalartikeln i UNT hittar du här.


 

 


Jan Zetterqvist

facebook Twitter Email