Sälj inte ut Akademiska sjukhuset!

Det är dags för Orring att stå till svars, skriver Helena Proos och Vivianne Macdisi i en debattartikel i UNT DEBATT 10 november 2021. Lär hela debattartikeln här.

”Nej, det kommer inte att ske någon privatisering av Akademiska sjukhuset om Moderaterna kommer till makten i Region Uppsala i höst.” Så skrev Moderaternas Emilie Orring och Stefan Olsson på partiets hemsida den 24 augusti 2018.

På sjukhusstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2021 beslutade moderatstyret att gå vidare med utförsäljning av öppenvårdsområdena ögonsjukdomar, öronsjukdomar och hudsjukdomar samt slutenvårdsområdena kirurgi och ortopedi.

När vi socialdemokrater i valrörelsen 2018 varnade för Moderaternas privatiseringar anklagades vi för smutskastning och osanningar. Det har gått tre år sedan dess. Vi fick ett moderatlett styre i Region Uppsala och privatiseringarna kom som ett brev på posten.

Samtidigt är Akademiska sjukhuset i kris. Med stora ekonomiska underskott, långa köer till operation och en fullständigt kaotisk situation på akutmottagningen. IVO hotar med mångmiljonböter på grund av för få vårdplatser och Vårdförbundet larmar om bristande arbetsmiljö. I det här läget vill Moderaterna sälja ut vården i stället för att ta tag i de verkliga problem som finns.

Att sälja ut vården förbättrar inte arbetsmiljön. Att sälja ut vården förbättrar inte patientsäkerheten. Och att sälja ut vården förbättrar inte ekonomin. Privatiseringarna gör snarare det motsatta.

De privata företagen har ett uppdrag: att gå med vinst till sina ägare. För att lyckas plockar många russinen ur kakan genom att bara utföra den lättare vården med många snabba besök.

De privata företagen har ett uppdrag: att gå med vinst till sina ägare. För att lyckas plockar många russinen ur kakan genom att bara utföra den lättare vården med många snabba besök. Många patienter med större och tidskrävande vårdbehov hänvisas till den offentliga vården. Men för att arbetsmiljön på Akademiska ska fungera, för att kunna utbilda framtida sjukvårdspersonal och för att ekonomin ska gå ihop måste vården ha en bredd av patienter med många olika vårdbehov.

Varje privatisering kostar pengar. För vid varje privatisering flyttas resurser från Akademiska sjukhuset till privata vårdgivare. Och varje privatisering ökar administrationen. Vi har i dag många tjänstemän i regionen som lägger mer och mer tid på den administration som utförsäljningarna innebär. Resurser som annars kunde satsats på att anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön.

Pandemin har visat oss vikten av att ha en sammanhållen sjukvård. Att ha en sjukvård som vid en kris kan mobilisera läkare, sjuksköterskor och undersköterskor till där de behövs som mest. En sjukvård som tar ansvar för helheten och ser till så att ingen patient faller mellan stolarna. Men att privatisera delar av Akademiska är att splittra sjukhuset. Som universitetssjukhus har Akademiska ett ansvar för forskning och utbildning. Det ansvaret tar inte privata aktörer på samma sätt som det offentliga eftersom privata vårdgivare ofta är mindre enheter och inte kan avsätta tid för utbildning och handledning av studenter. I Region Stockholm har privatiseringsivern lett till att man inte har tillräckligt många som kan utbilda nya läkare i vissa specialistområden.

Emilie Orring är i dag regionstyrelsens ordförande och ytterst ansvarig för länets sjukvård. Men att sälja ut vår sjukvård är inte att ta ansvar. Det är inte vad Uppsala länsborna vill och det är inte vad vår sjukvård behöver. Eftersom hon inte lyssnar på oss hoppas vi att hon kanske lyssnar på er, skattebetalarna i Uppsala län. Därför har vi startat en namninsamling som vi kommer lämna över till Emilie Orring när Regionstyrelsen träffas den 21 december. Det är dags för Orring att stå till svars.

Varje skattekrona som läggs i aktieägares fickor i stället för att investeras i sjukvården är en stöld från oss skattebetalare och ett hån mot alla de som varje dag kämpar för att få vår sjukvård att fungera. De som skyndar i korridoren för att hinna till nästa patient. De som håller handen tills morfinet börjar verka. De som bär på ett större ok än vad de ska behöva. Företagens vinster skapas genom att skära ned på hur många kollegor de har och deras arbetsmiljö. Det kan vi aldrig acceptera. Våra skattepengar ska gå till vården, inte till företagens vinster.

Håller du med oss? Skriv underraddaackis.se!

Helena Proos (S), Oppositionsråd
Vivianne Macdisi (S), Oppositionsråd

facebook Twitter Email