Skärplinge-Hållnäs S-förening har haft sitt årsmöte

Skärplinge-Hållnäs S-förening genomförde sitt årsmöte torsdag 13/2 18:30, i Hornbergsgården i Skärplinge.

Ordförande Christina Svensson hälsade alla välkomna.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 presenterades och godkändes.

Arbetarekommunens styrelse representeras av Lise-Lotte Löfgren, som berättade om AK-styrelsens planer på att inför nästa val kraftigt förstärka vår närvaro i sociala medier. AK:s studieansvarige Marie-Louise Rindå hälsade via ombudsman Jan Zetterqvist att information om medlemsutbildningar och studiecirklar finns på vår hemsida (klicka här).

Valberedningens förslag till styrelse för det kommande verksamhetsåret antogs. Styrelsen består nu av ordförande Christina Svensson ([email protected]), kassör Margareta Magnusson och ledamöterna Torgny Helgesson, Lars-Olof Färnström och Lars-Peter Hållstrand; ersättare är Tommy Eriksson och Benny Larsson.

Förutom det reguljära årsmötet bjöds vi på ett gott fika, och under punkten övriga frågor hade vi bl.a. en lång diskussion om hur knepigt det är att politiskt hantera frågeställningar kring psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.

Ordförande tackade slutligen alla deltagarna och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

facebook Twitter Email