Skärplinge-Hållnäs S-förening har haft årsmöte

Medlemmar i Skärplinge-Hållnäs S-förening mötte upp till årsmöte i Hornbergsgården i torsdags (15/2). Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar lyssnade vi till Viktoria Söderling (AK-styrelsens representant) och hann med en avslutande diskussion om psykisk ohälsa.

Vid mötets öppnande hölls en tyst minut för den nyligen bortgångne Per-Erik Karsson.

För det kommande verksamhetsåret består styrelsen av Christina Svensson (ordförande), Greta Pettersson (kassör), Torgny Helgesson (ordinarie), Lars-Peter Hållstrand (ordinarie), Margaretha Magnusson (ordinarie), Tommy Eriksson (ersättare) och Benny Larsson (ersättare).

facebook Twitter Email