Söderfors S-förening har haft medlemsmöte med Helena Proos som gäst

På måndag 14 oktober 18:30 bjöd Söderfors S-förenings styrelse såväl egna medlemmar som medlemmar i hela Tierps AK välkomna till ett möte med tema vård. Gäst var vårt regionråd Helena Proos.

Helena klargjorde först en del om den akuta situationen med materialbristen på Akademiska:

  • Bakgrunden med att S faktiskt styrde när avtalet med logistikföretaget Apotekstjänst AB slöts.
  • Dagsläget att dels ha fokus på att få det hela att fungera, dels kräva en utredning! (Se vidare facebook-sidan Socialdemokraterna i Uppsala Län)
  • En viktig fråga att få svar på är vad som är den lämpliga storleken på ett beredskapslager (Uppsala har 3 dagar, Västerås har 10 dagar).

 

Vidare tog hon (och mötesdeltagarna) upp  …

  • … dilemmat med hemtagning, dvs att vissa kommuner p.g.a. platsbrist har svårt att ”ta hem” färdigbehandlade patienter (det ser olika ut i olika delar av länet; det är just nu ej ett problem för Tierps kommun).
  • … balansen mellan fast lokal/fast personal vs mobila team (apropå ett återkommande krav på att ha tillgång till en distriktssköterska i Söderfors, typ en dag i veckan).
  • … att 1177 måste bli allas ”favorit-app”.

Vice ordförande Helena Broman tackade Helena Proos för deltagande på mötet med en blomsterbukett.

 

Söderfors S-föreningsfrågor

Mötesdeltagarna diskuterade avslutningsvis ett antal kommunala och lokala frågor:

  • Vi socialdemokrater är negativa till kvintettens förslag att sälja Söderforsbadet (båtklubben samt ett antal stugor skulle bli involverade vid en försäljning), och vi är emot till kvintett-förslaget att inte bistå kommunalt med konstis på Bruksvallen.
  • Vi resonerade också frågor kring barnomsorg, äldrevård, och crosshallen. Förslag framfördes om ett marschall-event i Söderfors, och om ett möte (typ upprop) om bussanslutning till Finnböle.

Mötet avslutades.

 

/Jan Zetterqvist

 

 

facebook Twitter Email