Stefan Löfven: Steg för steg och krona för krona ska vi förbättra pensionärernas ekonomi

Pensionärernas ekonomi är (på goda grunder) alltid ett aktuellt ämne. Här nedan redovisar statsminister Stefan Löfven hur budgeten förbättrar pensionärernas ekonomi.

Nio av tio pensionärer får mer i plånboken nästa år.

De kvinnor och män som byggt vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd ska kunna se fram emot en bra pension. Men många pensionärer får i dag låg pension trots att de jobbat ett helt yrkesliv och betalat in till pensionen. Den regering jag leder har därför steg för steg arbetat med att förbättra pensionärernas ekonomi.

✔️  Den orättvisa skillnaden i beskattning mellan pension och lön ska bort. Vi har sänkt skatten för de över 65 år i flera steg. Den sänktes 2016, 2018, 2019 och 2020.

✔️  Vi har stärkt grundskyddet genom höjd nivå i garantipensionen och förbättrat bostadstillägg. Ersättningen i bostadstillägget har höjts i flera omgångar. Och taket, det vill säga upp till vilken gräns som ersättningen för bostadskostnad sträcker sig, har höjts. I januari höjdes nivån i garantipensionen med 200 kronor och taket i bostadstillägget med 1 400 kronor.

✔️  Det allmänna tandvårdsbidraget för de som är 65 år eller äldre har fyrdubblats från 150 kronor till 600 kronor per år.

✔️  Öppenvården inom högkostnadsskyddet är sedan ett par år avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre.

Men vi ska göra mer. Nu inför regeringen och samarbetspartierna ett pensionstillägg. Under nästa år får du med en allmän pension mellan 9 000 till 17 000 kronor i månaden en höjning på upp till 600 kronor i månaden. Det är en reform för undersköterskorna, lagerarbetarna och butiksanställda som går i pension, och för alla andra löntagare som slitit ett helt yrkesliv med låg lön. Nästa år fortsätter vi också att sänka skatten för de över 65 genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget.

Steg för steg och krona för krona ska vi förbättra pensionärernas ekonomi.

Läs mer om satsningarna här!

 

facebook Twitter Email