”Styret i Tierp är vilse i skolfrågorna” — läs Viktoria Söderlings debattartikel!

Med brist på egna idéer för att lösa skolproblem far de istället med osanning om oppositionen, skriver Viktoria Söderling i UNT 20210930. Läs hela debattartikeln här nedan! (Notera — kvintettens ursprungliga debattartikel i UNT 20210919 finns längre ner på sidan!)

Med förvåning läste jag Tierps politiska styres debattartikel (UNT 19/9), där de ägnar nästan hela artikeln åt att misskreditera mig. De nämner tyvärr inte hur de ska komma till rätta med skolans kvalitet som Lärarförbundet rankar som sämst i landet. Hela artikeln visar på avsaknad av idéer och nervositet när man med brösttoner ägnar en hel debattartikel åt smutskastning. Det vore mycket bättre för våra elever om vi kunde samarbeta. Allvarligast är att artikeln indirekt är en ren misstroendeförklaring mot utbildningschefen. Han presenterade nyligen en rapport om hur skolan skulle kunna utvecklas, och där nämns att en förutsättning för förbättringen är nedläggning av tre skolor. S har aldrig föreslagit nedläggning av skolorna i Vendel eller Mehede. Vi har inte heller några intentioner att göra det.

Men något måste göras, vi lägger enorma pengar på lokaler. I Dagens samhälles sammanställning har vi landets 3:e högsta lokalkostnad per elev. Det finns inget egenvärde i att stänga skolor men byggnader får aldrig bli viktigare än eleverna. Under kvintettens ledning har elevnära personal minskat genom besparingar på drygt 10 miljoner kronor i år, och under mandatperioden har antalet rektorer och övrig central personal ökat. Vi vill satsa på skolan, inte spara, men pengarna som satsas måste gå till kvalitetshöjande åtgärder för eleverna. Jag upprepar, något behöver göras.

S vill i dialog med lärare, fackliga, föräldrar och elever ta fram ett bra underlag. Lyssnar man på professionen så pratar de om lagom stora enheter. Inte för små men inte heller för stora. Att lyssna och föra en god dialog betyder dock inte att lämna över beslutsmakten. Vi behöver se över upptagningsområden och i dag finns det barn som bussas längre än till närmaste skola. Vi vet att två av de skolor med sämst ekonomi per elev, Aspenskolan och Bruksskolan, är de skolor som har de största utmaningarna. Här behöver pengarna fördelas om. Vi vet också att framför allt Örbyhus skola är extremt trång. Nya lokaler behövs så att alla barn i mellanstadiet ska kunna sitta så att de ser läraren.

Jag vill se hela kommunen leva. Det kräver dock att vi vågar tänka nytt. Skolstrukturen bör inte vara en politisk stridsfråga, vi behöver lösningar som alla kan ställa sig bakom. Skolan ska inte leva i skräck för val vart fjärde år. Vi behöver en långsiktig plan, den finns inte i dag. Vi behöver ett politiskt ledarskap som tar ansvar, inte skyller på andra. Framför allt behöver vi mer dialog och mindre tjafs. För barnens skull.

Viktoria Söderling
Oppositionsråd i Tierps kommun

 


 

Här är den ursprungliga debattartikeln skriven av den styrande kvintetten och publicerad i UNT 20210919:

 

Tierps kommun behöver sina småskolor

Socialdemokraternas vurm för att lägga ned småskolorna hotar landsbygdens möjligheter, skriver företrädare för kommunstyret i Tierp.

Om ett år vet vi vilka som vann valet och då vet vi också om småskolorna återigen hotas av nedläggning. Kvintetten har sedan vi tillträtt enhälligt arbetat för att småskolorna ska vara kvar. Det ligger ett stående uppdrag i vår budget. Socialdemokraterna har däremot lika envist hävdat att småskolorna ska läggas ned till förmån för en centraliserad skolstruktur.

Att verksamheten föreslår nedläggning av småskolorna i en rapport beställd av kommunfullmäktige är inget nytt. Verksamheten föreslår alltid större enheter. Om det sedan blir så är upp till politiken. Rapporten konstaterar att det inte går att lägga ned skolor på grund av rådande beslut. För att det ska gå måste ett nytt politiskt beslut fattas i kommunfullmäktige. Vårt tydliga ställningstagande i den frågan är, vi i Kvintetten kommer definitivt inte att fatta beslut om att stänga småskolor.

Skolor på landsbygden är grunden för att hela kommunen ska leva. De är grunden för att barnen utanför Tierp också har närhet till sin skola och slipper dagligen skjutsas runt timvis flertalet onödiga mil. Alla ledamöter i kommunfullmäktige har ställt sig bakom de strategiska utvecklingsområdena för att nå Tierps vision. Där ingår följande skrivning: Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet får hela kommunen att leva. Sedan när är inte en liten skola på landsbygden offentlig service?

Viktoria Söderling (S) hävdar med bestämdhet att skolor inte är landsbygdsutveckling samt att små skolor är i strid mot barnets bästa. Hon har slagits med näbbar och klor för att ta chansen att lägga ned skolor när den uppenbarat sig. Kyrkskolan är ett tydligt exempel. En mindre skola på landsbygden som konstaterats fuktskadad och måste stängas. Då vill oppositionsrådets inte ordna nya skollokaler utan istället skjutsa barnen till Tierp dit Socialdemokraterna alltid centraliserar.

Kyrkskolan är ett glasklart exempel på att Kvintetten inte bara pratar och lovar att småskolorna ska vara kvar. Vi lever också som vi lär. Vi prioriterar hela kommunen och genom det beslut som fattades 2019 om nya lokaler för Kyrkskolan säkerställer vi att skolverksamheten kan fortsätta i Kyrkbyn. Detta är en stor investering för framtiden och för hela Tierps kommun.

När verksamhetens skolrapport åter kommer på kommunstyrelsens bord för att lämnas vidare till kommunfullmäktige så kommer vi i Kvintetten givetvis stå fast vid våra tidigare beslut, våra mindre skolor på landsbygden ska definitivt vara kvar.

Vi ser landsbygdsskolorna som grunden i att hela kommunen ska leva. Men frågan är, kommer Viktoria Söderling och Socialdemokraterna föreslå återigen att halva kommunen ska dö?

 

Sara Sjödal, gruppledare C, kommunstyrelsens ordförande
Emma Lokander, gruppledare M, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Lars Svensk, gruppledare KD
Alfred Mujambere, gruppledare L
Jenny Lundström, gruppledare MP

 


 

 

facebook Twitter Email