Ta ställning för trygga jobb — inte dumpade löner

Ett EU för vanliga löntagare?

Sverige behöver ett Europa som fokuserar på det viktigaste igen – som försvarar demokratin, bekämpar klimathotet och står upp för schyssta jobb och villkor. Under de kommande veckorna kommer vi att särskilt fokusera på på jobben. Ska EU vara till för löntagare? Eller ska lönedumpning och otrygga arbetsplatser tillåtas i Sverige?

Vi vill att EU stärker sitt arbete för att människor inte ska utnyttjas på arbetsmarknaden, utsättas för livsfaror på jobbet eller ha svårt att hävda sin rätt gentemot företag som utnyttjar sin arbetskraft och struntar i regler och lagar. Moderaterna och Sverigedemokraterna tycker däremot att företagens ekonomiska intressen går före.

Människor ska inte dö av sina jobb. Ingen ska utsättas för ämnen som kan ge cancer eller riskerar möjligheten att skaffa barn. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att kunna arbeta utan risk för ohälsa. Vi vill se starkare regler för en bra arbetsmiljö. De som orsakar människor lidande och orättvis behandling ska ta sitt ansvar. I valet mellan marknad och människa står vi på människors sida.

Vi kräver att svenska lagar och regler ska gälla i Sverige:

  • Schyssta löner – ingen ska utnyttjas.
  • Konkurrens på lika villkor – inte genom lönedumpning. 
  • Trygg arbetsmiljö – ingen ska dö eller bli sjuk på jobbet

Ja, det är mycket som står på spel den 26 maj. Men tillsammans har vi avgörandet i vår hand om vi engagerar oss och samarbetar.

Du som vill delta men inte vet hur – hör av er till partiet där du bor eller kolla på deras hemsida eller Facebook-grupp var vi ska möta väljarna under de kommande veckorna.

 

Johan Öhrn
Ansvarig Samtalskampanjen

facebook Twitter Email