Tierp behöver bli en bättre arbetsgivare

Samverkan mellan kommunen och facket måste bli bättre, skriver företrädare för Kommunal och Socialdemokraterna i Tierp. Läs hela debattartikeln av Ulrika Löfgren, sektionsordförande, Kommunal Mitt sektion Tierp, och Viktoria Söderling (S), vår kommunalrådskandidat. publicerad i UNT 20220729.

När socialdemokraterna styrde var det inte perfekt, det är vi överens om. Vi socialdemokrater måste vara ödmjuka och mer lyssnande gentemot de fackliga organisationerna. Vi fackliga är medvetna om att politiken inte har något trollspö, och kan inte trolla. Men under nuvarande mandatperiod med kvintettens styre har dialogen tyvärr varit under all kritik.

Vi har ett samverkansavtal, men ”samverkan” har tyvärr inneburit enkelriktad information och mer förhandling än samverkan under mandatperioden. Dialogen saknas i många viktiga processer och vi fackliga företrädare kommer in alldeles för sent. Intresset för vad personalens erfarenheter kan bidra med verkar saknas. Om vi fackliga får vara med från början blir resultatet oftast bättre. Dialog och delaktighet är dessutom gratis. Att göra rätt från början är billigare än att göra fort och fel. För det är ofta ekonomin som den styrande kvintetten skyller på både här och i andra sammanhang.

Det blev extremt tydligt när det vid senaste kommunfullmäktige skulle fatta beslut om hur kommunen skall gå vidare med sina fastigheter. I flera år har frågan utretts av dyra juristkonsulter, men att följa lagen och informera de fackliga om att en så pass stor fråga är på väg upp har ingen brytt sig om. När vi i Kommunal kontaktade ledande företrädare för styret och oppositionen är vi tacksamma att oppositionen agerade för att ta chansen att lyssna på vad vi i personalen tycker. Här visar Socialdemokraterna tydligt var de står och att de vill lyssna på personalen inför att beslut ska fattas.

Kommunsverige har haft några år med en mycket generös regering, som gjort sitt för att stärka kommunernas ekonomi under pandemin. Det har dock enbart varit engångsintäkter och inget som vi kan räkna med för framtiden. Men vi ser hur andra kommuner, som till exempel Uppsala, passat på att tillsammans med facken genomföra reformer för att göra det bättre för de anställda. Personalen som vi i Kommunal företräder har i många fall fått stå tillbaka när det gäller arbetsmiljö och lönebildning. Men det kommer att bli en dyr besparing i slutändan om personalen väljer att byta arbetsgivare. Personalen kan inte tas för given. I Uppsala har man i stället arbetat med att se över scheman och skapat möjlighet för att jobba heltid.

Under pandemin har många varit inne som vikarier. Här borde vi tillsammans ha lagt en plan för att få dessa att vilja stanna kvar i kommunen. Vi hade kunnat rusta många outbildade för att de skulle kunna och vilja jobba kvar i vår kommun för att motverka bristen på utbildad personal.

Arbetsmiljön behöver också bli bättre. Många av Kommunals medlemmar lider i dag av belastnings- och förslitningsskador. Fria arbetsskor är ett exempel på hur arbetsmiljön lätt kan göras mycket bättre utan stora åtgärder. En liten insats för att spara våra kommunalares kroppar och undvika långtidssjukskrivningar. När socialdemokraterna under mandatperioden motionerade om införandet av fria arbetsskor kände vi att äntligen. Men till vår stora besvikelse röstades den ned av den styrande kvintetten. Detta gjordes helt utan dialog med oss fackliga.

I en tid när det är svårt att rekrytera rätt personal behövs en bra arbetsgivarpolitik extra mycket. Vi behöver arbeta tillsammans för att Tierps kommun ska bli en bättre kommun att arbeta och leva i. Vi behöver en politisk ledning som vill lyssna på personalen och jobba tillsammans och fackliga som företräder sina medlemmar och bidrar på ett konstruktivt sätt.

 

Ulrika Löfgren, sektionsordförande, Kommunal Mitt sektion Tierp

Viktoria Söderling (S), kommunalrådskandidat

UNT 20220729

facebook Twitter Email