Tierps S-förening har haft medlemsmöte — nomineringar och motionsskrivande på tapeten

Tierps Socialdemokratiska förening hade medlemsmöte onsdag 8/1.

Ordförande Petrus Söderling hälsade alla välkomna.

Först nominerade vi ett antal ombud till partidistriktskongressen (går av stapeln i Älvkarleby kommun lördag den 18 april).

Därefter spikade vi datum för vårt eget årsmöte (Tiers S-förening): Måndag 20 februari 19:00, som vanligt i vår partilokal på Tegelbruksgatan 118.

Slutligen gick vår ordförande Petrus igenom grunderna kring motionsskrivande: Dels hur de bör formuleras, dels hur de sedan behandlas. Det vore helt klart önskvärt om våra socialdemokratiska föreningar i mycket högre utsträckning än idag aktivt kunde skriva och driva egna motioner, inte minst med tanke på att vi nu är i opposition i kommunfullmäktige.

 

Jan Zetterqvist

facebook Twitter Email