Tierps socialdemokratiska arbetarekommun kallar till representantskapsmöte

Ombud, fullmäktigeledamöter och medlemmar kallas till ett representantskapsmöte måndag 17/10 klockan 19:00 i Hornbergsgården i Skärplinge.

(Hornbergsgården hittar men lättast till genom att söka Lillgärdsvägen 9, Skärplinge i en GPS — den adressen ligger mitt emot Hornbergsgården och mitt emot en lämplig parkeringsyta.)

Gäst på detta repskap är Helena Proos, ledare för S i Region Uppsala.

Viktiga punkter på dagordningen är:

  • Uppföljning av valet.
  • Några nomineringar till nämnder och styrelser.
  • Extra repskap: AK kommer snart att kalla till ett extra repskap där vi ska hantera övriga nomineringar.

Varmt välkomna!

 

 

facebook Twitter Email