Upprop inför kyrkoval 19 september 2021!

Christer Niklasson, ordförande i Tierps Arbetarekommun och Eivor Englund, sammankallande kyrkopolitiska rådet, har en viktig uppmaning till alla socialdemokrater som värnar om Svenska Kyrkan — det gäller att rekrytera medlemmar till uppdrag som ledamot i kyrkofullmäktige efter kyrkovalet den 19 september 2021.

Kyrkovalet är viktigt då Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Därför är det viktigt att just du ställer upp som kandidat för att vara med och styra våra pastorat/församlingar i socialdemokratisk anda.

För att bli kandidat krävs:
– att du är medlem i Svenska kyrkan.
– att du är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund.
– att du fyller 18 år senast på valdagen.
– att du är kyrkobokförd i det området valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift du är kyrkobokförd).
– att du är medlem i partiet. Det är självfallet bra om du också är intresserad av kyrkans plats och betydelse i samhället.

Vill man veta mer om kyrkovalet kan du gå in på Svenska kyrkan Hägersten kyrkoval och lyssna på ordförande i kyrkomötet Karin Perers.

Uppdrag som ledamot i kyrkofullmäktige är att besluta om:
– Strategiska inriktningen i pastorat/församling.
– Budget och fördelning av resurser i pastorat/församling.
– Att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro och möta och hjälpa utsatta människor.

När vi rekryterar till nästa val är det viktigt att vi får en lista med jämnvikt mellan män och kvinnor. Glöm inte att fråga yngre medlemmar, tänk på att det finns kyrkans ungdom i våra pastorat/församlingar.

Svara senast 18 september till ombudsman Jan Zetterqvist [email protected] eller 070-321 53 18.

facebook Twitter Email