Valdag!

Dags att gå och rösta (om du inte redan gjort det)! Nedan visas var och du röstar i Tierps kommun.

Om du undrar vilket valdistrikt du tillhör så står det på röstkortet.

Du behöver ha med dig id-handling när du ska rösta.
En återkommande fråga är: När behövs röstkortet?
Svar:
– Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav (men det är praktiskt att ta med röstkortet för att visa att du röstar i rätt vallokal).
– Om du idag 11/9 inte kan rösta i din vallokal måste du ha med dig ditt röstkort till vallokalen du går till.

(All information finns förstås på valmyndighetens hemsida här!)


facebook Twitter Email