Valet en stor missräkning för S

Först på onsdag 6/9 får vi det slutliga valresultatet, men valet är helt klart en stor missräkning för oss socialdemokrater i Tierps kommun. I riksdagsvalet gav väljarna i Tierps kommun 34,2 % av rösterna till oss socialdemokrater, i regionvalet gav väljarna i Tierps kommun 32,8 % av rösterna till oss socialdemokrater, men i kommunvalet fick vi bara 29,5 % av rösterna — ett ras med 12,9 procentenheter jämfört med 2014!

När vi på valdagen knackade dörr för att uppmuntra alla att gå och rösta möttes vi av ett stort engagemang. Av dem vi mötte var det ett överväldigande antal som redan hade förtidsröstat. På kvällen kom det därför som en mycket tråkig överraskning när det visade sig att valdeltagandet i Tierps kommun sjönk jämfört med 2014: Från 85,8 % då till 79,4 % nu.

I kommunfullmäktige tappar vi socialdemokrater 5 mandat (från 20 till 15 mandat), och eftersom miljöpartiet också krymper (från 3 till 2 mandat) så har mandatfördelningen i fullmäktige förändrats radikalt:

Efter valet 2014:
V+S+MP: 26 mandat
SD: 6 mandat
L+C+KD+M: 17 mandat.

Preliminär mandatfördelning efter detta val:
V+S+MP: 20 mandat
SD: 8 mandat
L+C+KD+M: 21 mandat.

Alla siffror och prydlig grafik kan du hitta här (SVTs hemsida).

Politikerutfrågningen i Borgenkyrkan (”Bonde söker fru”)

Ni som var med på den intressanta politikerutfrågningen i Borgenkyrkan strax innan valet minns säkert att moderatorn Lars Söderlund förmådde politikerna att delta i ett ”Bonde söker fru”-spel. Bengt-Olof Eriksson (socialdemokraterna), Sara Sjödal (centern) och Joakim Larsson (sverigedemokraterna) ombads i tur och ordning att bjuda in fyra ”fruar” för att lära känna dem närmare. Om man i efterhand lägger till de möjliga mandatfördelningarna enligt det preliminära valresultatet ovan får vi följande lekresultat:

När Bengt-Olov Eriksson (S) var bonde bjöd han in V+MP+L+C (där L+C var tveksamma till inbjudan!), vilket med ovanstående mandatfördelning totalt skulle möjliggöra 32 (av totalt 49) mandat i fullmäktige.

När Sara Sjödal (C) var bonde bjöd hon in MP+L+KD+M, vilket med ovanstående mandatfördelning totalt skulle möjliggöra 23 (av totalt 49) mandat i fullmäktige.

När Joakim Larsson (SD) var bonde bjöd han in L+C+KD+M (där L+C var tveksamma till inbjudan!), vilket med ovanstående mandatfördelning totalt skulle möjliggöra 29 (av totalt 49) mandat i fullmäktige.

Att lägga ett pussel där alla inbjudna med glädje säger ja, och som ger minst 25 mandat (av totalt 49) i fullmäktige blir en grannlaga uppgift.

 

facebook Twitter Email