Välkommen till repskap i Söderfors måndag 8/5 19:00

Ombud, fullmäktigeledamöter och medlemmar kallas till representantskap måndag 8/5 19:00 i PRO-lokalen Söderfors (Tamms väg 14B). Temat för repskapet är skolan.

Ombud och kommunfullmäktigeledamöter bör deltaga.

Välkommen!

facebook Twitter Email