Välkommen till repskap i Tobo måndag 23/1 19:00!

Årets första repskap går av stapeln i Tobo Folkets hus måndag 23/1 19:00.

Repskapets gäst är Ardalan Shekarabi, partidistriktets ordförande samt social- och socialförsäkringsminister i förra regeringen.

En mycket aktuell fråga är ju de c:a 40 förslagen som L, KD, M och SD anser ska få bukt med den grova organiserade brottsligheten. Juridisk expertis tror (UNT 20230121) att en del lagändringar blir svåra att genomföra.

Ardalan säger enligt UNT att han ”till stor del stöder Tidöavtalets avsnitt om åtgärder mot kriminaliteten.”

Vidare säger Ardalen enligt UNT:

”Brottligheten har blivit grövre och den nya regeringen går nu vidare med det reformarbete som vi inledde under förra mandatperioden. Vi kommer att rösta för förslag om bland annat fortsatta straffskärpningar och att polisen i utökad utsträckning får använda hemliga tvångsmedel.”

 

Repskapsärenden i övrigt:

  • Sedvanliga rapporter från kommun, region och kyrka.
  • Vi ska fastslå budget för 2023.
  • Vi ska göra ett antal nomineringar.

Välkommen till Tobo Folkets hus!

 

facebook Twitter Email