Vårt repskap 11/5 i Söderfors är inställt

Under maj månad brukar Tierps Arbetarekommun av tradition kalla till ett representantskap i Söderfors. Många planer ändras dock i dessa dagar, och vi har valt att ställa in våra representantskap tills pandemin tillåter att vi träffas igen. Förhoppningsvis kommer nästa representantskap att genomföras som planerat måndag den 24 augusti 19:00. Platsen (preliminärt beslut) blir PRO-lokalen i Söderfors.

 

Ytterligare information:

  • Socialdemokraterna i Uppsala har på sin hemsida under rubriken ”Åtgärder med anledning av coronaviruset” samlat alla de åtgärder som vidtagits på lokal, regional och nationell nivå för att minska smittspridningen och mildra krisens konsekvenser. Sidan ger i mitt tycke en bättre bild av kraften och vidden av de politiska insatserna än den konventionella nyhetsbevakningen i radio, TV och sociala medier! Du hittar sidan här.
  •  

  • En intressant syn på det här med ekonomiska beräkningar görs av Johan Ehrenberg i ETC 8/5 2020. Artikeln finns också här, på vår hemsida. Sidan uppdateras löpande.

Läsvärt!

 

 

 

facebook Twitter Email