Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening har haft medlemsmöte

Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening hade kallat till ett medlemsmöte måndag kväll 23/9. När ordförande Marie-Louise Rindå hälsat alla välkomna diskuterade man livligt kring ett antal aktuella frågor: Höstkampanjen, sociala medier, några samhällsbyggnadsfrågor samt motionsskrivande.

Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening hade kallat till ett medlemsmöte måndag kväll 23/9 (i Tobo Folkets hus).

När ordförande Marie-Louise Rindå hälsat alla välkomna till det välbesökta mötet så betade man av ett antal aktuella frågor:

Höstkampanjen (en vårdkampanj)

Vårt partidistrikt har uppmanat alla AK och föreningar att genomföra den årliga höstkampanjen. Den kommer i år att under tiden 15-25 oktober bedrivas som en vårdkampanj. Den syftar till att påbörja ett långsiktigt arbete för att kommunicera lösningar på det väljarna inte tycker fungerar, och föra en medborgardialog som är effektiv. I en utskickad powerpoint uppmanas vi medlemmar att genomföra X samtal, att värva Y nya medlemmar och att genomföra Z samtal på Facebook och Instagram. Berättelsen som ska kommuniceras är följande:

 • Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, men något står inte rätt till när människor är oroliga för att de inte kommer att få hjälp i tid.
 • Därför kommer Socialdemokraterna göra allt för att få ett slut på vårdköer och långa väntetider. Vi gör det genom att:
  • Ge vård efter behov – inte plånbok. Den som är i störst behov av att träffa en läkare, få operation eller behandling ska gå först, inte den som har råd att betala för en dyr vårdförsäkring (dessa ”gräddfiler” blir allt vanligare idag, och det krävs ett kraftfullt politiskt svar för att vända den utvecklingen).
  • Anställa fler inom vården, förbättra deras villkor och se till att deras kunskap och kraft tas till vara fullt ut.
  • Öka statens ansvar och riva gamla strukturer så att alla vårdens aktörer jobbar tillsammans för att du ska få hjälp så snabbt som möjligt.
 • Det är en svår strid som vi kommer att ta med de borgerligt styrda landstingen, men vi tar den.

I anslutning till detta följde en diskussion om huruvida våra traditionella dörrknackningskampanjer verkligen är ett effektivt sätt att föra ut våra budskap. Kommunikation via sociala medier används framgångsrikt av våra politiska motståndare, men vi är i dagsläget dåligt rustade vad gäller nyttjande av Facebook, Instagram, Twitter, etc. En framförd idé om att Vendel-Tobo-Örbyhys S-förening ska starta ett eget (slutet) fb-konto avfärdades som för verkningslöst. Mötet beslöt i stället att …

 • … förorda att fler Tierps-sossar ges möjlighet att göra inlägg på vårt AK-fb-konto ”Socialdemokraterna i Tierp”.
 • … uppmana inte minst våra förtroendevalda att via sociala medier mer aktivt referera och kommentera vad som i händer i KF och nämnder. Många framför att vi tierps-sossar är för osynliga i vår oppositionsroll!
 • … uppmana alla medlemmar att konsekvent dela inläggen i AK-fb-gruppen – det är på så sätt vi kan få hög räckvidd och god spridning av vår politik!

AK:s ordförande Christer Niklasson deltog på mötet — han tar med sig alla dessa synpunkter till AK-styrelsen!

Samhällsbyggnadsfrågor

Ulla-Marie Keddysson berättade om kvartalsfikat i Tobo Folkets hus som  handlade om Masugnen i Tobo och om Vendelbadet. Tord Sjelin påtalade att det är viktigt att företagare i Tobo ska kunna ha en enkel och smidig dialog med kommunen om de t ex önskar köpa mark. Så är inte alltid fallet! Ex: Det ska vara enkelt och smidigt för Tobo Components att bygga upp sin lokaler efter branden. Frågan vidarebefordras till Jonas Nygren, vice ordförande i utskottet för samhällsbyggnad.

Mötesdeltagarna uppmuntrades också att delta i den medborgardialog som kommunen anordnar:
– Onsdag 25/9 18:30 i Örbyhus (Örbyhus skolas matsal)
– Måndag 21/10 18:30 i Tobo (Folkets hus, Masugnsvägen 2)
Det är viktigt att alla Tierpssossar visar intresse för och deltar i denna typ av medborgardialoger. De medborgardialoger som hittills genomförts (i Tierp, Hållnäs, Mehedeby och Söderfors) har varit välbesökta.

Motionsskrivande

Alla föreningar uppmanas ju att skriva motioner. Vid mötet resonerade Robin Falk om ett motionsförslag kring tanken att förkorta tiden i förskolan ett halvt år, i syfte att i nästa steg förlägga alla läsårsstarter i årskurs 1-9 samt gymnasiet till januari i stället för augusti. Det skulle på sikt ge alla möjlighet till ½ års längre livsarbetstid. Robins poäng är att en förlängning av arbetslivet inte nödvändigtvis behöver ske när pension närmar sig. VTÖ-styrelsen tar denna motions-boll och återkommer!

Nästa möte

Vendel-Tobo-Örbyhus har sitt nästa medlemsmöte måndag 20191209 19:00 i Tobo Folkets hus.

Avslutningsvis — tack för fika!

Stort tack till Britt Lindström och Tord Sjelin som förberett lokalen och ordnat gott fika — uppskattat av alla!

 

 

Vid datorn,
Jan Zetterqvist

 

 

facebook Twitter Email