VTÖ har haft medlemsmöte; på tapeten: Vendelbadet, detaljplan för Örbyhus centrum, mm

Vendel-Tobo-Örbyhus Socialdemokratiska förening hade medlemsmöte måndag 9/12. Det blev en trevlig kväll för de som trotsade snöovädret och kom.

Ordförande Marie-Louise Rindå hälsade alla välkomna och redogjorde därefter helt kort för vad som avhandlats på partidistriktskongressen för en månad sedan.

Därpå tog vi del av ett utskick från Tierps kommun: Detaljplanen DP 364 – Örbyhus centrum. Denna detaljplan är på granskning mellan den 20 november och 18 december 2020. Efter en hel del resonerande kring det ena och det andra beslöts att föreningen skickar in en skrivelse med synpunkter som dels påtalar en befarad brist på parkeringsplatser i Örbyhus centrum, dels föreslår att kommunen anlägger en pendlarparkering på tomten för den gamla brandstationen.

Situationen för Vendelbadet kom också upp. Frågan är komplex med många infallsvinklar på bassäng ute/inne, storlek på bassäng, kostnad för renovering/nybyggnation, koppling till idrottshall, med mera, med mera.

 

Till sist: Ett stort och varmt tack till Britt och Tord som fixat fika med skinkmackor, julmust, pepparkakor samt te och kaffe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Jan Zetterqvist

 

facebook Twitter Email