Arbetarekommunens styrelse

Så här ser Tierps arbetarekommuns styrelse ut (vald vid årsmötet 9 mars 2020):

Ordförande: Christer Niklasson [email protected]
Vice ordförande: Jonas Nyberg [email protected]
Kassör: Börje Wennberg [email protected]
Studieorganisatör: Marie-Louise Rindå [email protected]
Facklig ledare: Benny Larsson [email protected]
Ledamöter:
Pia Wårdsäter [email protected]
Kjell Hammerin [email protected]
Ersättare:
Bengt-Olov Eriksson [email protected]
Viktoria Söderling (även vice sekr.) [email protected]
Clark Wilger [email protected]
Linus Sevefjord [email protected]
Kristoffer Watz [email protected]

                   ***

Hur når du oss?

Telefon: Expeditionen på Tegelbruksgatan 118 har nummer 0293-12974 (där du just nu vidarekopplas till vår deltidsombudsman Jan Zetterqvist, tfn 070 321 53 18).
Postadress: Socialdemokraterna i Tierp, Box 8, 81521 Tierp.
Besöksadress: Adressen är Tegelbruksgatan 118. Vår lokal pekas tydligast ut på Hitta.se eller Eniro.se om du matar in Tegelbruksgatan 118. Välkommen att besöka oss!

                   ***

Hur är vi organiserade?

Vårt partis minsta organisatoriska enhet är den socialdemokratiska föreningen. I Tierps kommun finns följande s-föreningar (här i bokstavsordning):


Ytterligare fakta:

S-föreningarna bildar tillsammans bildar vår arbetarekommun (i dagligt tal AK). Det är i s-föreningen som den dagliga politiska verksamheten sker. S-föreningen nominerar medlemmar från den egna föreningen (eller någon annan S-förening) till kommunala politiska uppdrag. Arbetarekommunen håller regelbundna möten (vi kallar dem representantskap eller kort och gott repskap) där s-föreningarna lägger fram frågor som rör partiets politik på kommunal nivå. Arbetarekommunen styrs av en styrelse som utses varje år på ett årsmöte. Arbetarekommunen fastställer partiets kandidatlistor till kommunfullmäktigeval.

 

facebook Twitter Email