Arbetarekommunens styrelse | Hur du når oss | Våra socialdemokratiska föreningar

Så här ser Tierps arbetarekommuns styrelse ut (vald vid årsmötet 14 mars 2022):

Ordförande: Marie-Louise Rindå [email protected]
Vice ordf: Jonas Nyberg (även vice sekr.) [email protected]
Kassör: Börje Wennberg [email protected]
Studieorganisatör: Linus Sevefjord [email protected]
Facklig ledare: Benny Larsson [email protected]
Ledamöter:
Pia Wårdsäter [email protected]
Christer Borg [email protected]
Ersättare:
Bengt-Olov Eriksson [email protected]
Viktoria Söderling (även sekr.) [email protected]
Clark Wilger [email protected]
Inger Andersson [email protected]
Kristoffer Watz [email protected]

                   ***

Hur når du oss?

Telefon: Expeditionen på Tegelbruksgatan 118 har nummer 0293-12974 (där du just nu vidarekopplas till vår ordförande Marie-Louise Rindå eller till vår deltidsombudsman Robin Falk).
Postadress: Socialdemokraterna i Tierp, Box 8, 81521 Tierp.
Besöksadress: Adressen är Tegelbruksgatan 118. Vår lokal pekas tydligast ut på Hitta.se eller Eniro.se om du matar in Tegelbruksgatan 118. Välkommen att besöka oss!

                   ***

Hur är vi organiserade?

Vårt partis minsta organisatoriska enhet är den socialdemokratiska föreningen. I Tierps kommun finns följande s-föreningar (här i bokstavsordning):

 • LOs fackklubb i Tierp
  Kontaktperson Benny Larsson, [email protected].
 • Skärplinge-Hållnäs-Karlholms S-förening
  Ordförande Jan Zetterqvist, [email protected].
 • Socialdemokrater för tro och solidaritet
  Ordförande Inger Wennberg, [email protected].
 • Söderfors S-förening
  Ordförande Linus Sevefjord, [email protected].
 • Tierps S-förening
  Ordförande Christer Borg, [email protected].
 • Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening
  Marie-Louise Rindå, [email protected], är vald till AK-ordförande men är också ordförande i Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening.


Ytterligare fakta:

S-föreningarna bildar tillsammans vår arbetarekommun (i dagligt tal AK). Det är i S-föreningen som den dagliga politiska verksamheten sker. S-föreningen nominerar medlemmar från den egna föreningen (eller någon annan S-förening) till kommunala politiska uppdrag. Arbetarekommunen håller regelbundna möten (vi kallar dem representantskap eller kort och gott repskap) där S-föreningarna lägger fram frågor som rör partiets politik på kommunal nivå. Arbetarekommunen leds av en styrelse vars sammansättning bestäms på AK:s årsmöte. Arbetarekommunen fastställer partiets kandidatlistor till kommunfullmäktigeval, och nominerar kandidater till region och riksdag.

 

facebook Twitter Email