Rädda den geriatriska verksamheten i Tierp

Det är feltänkt att lägga ner den geriatriska verksamheten vid Tierps vårdcentrum, skriver Börje Wennberg och Viktoria Söderling i en debattartikel i UNT 20210430. Läs hela debattinlägget här nedan!

UNT Uppsala Nya Tidning Debatt 20210430

Rädda den geriatriska verksamheten i Tierp

Det är feltänkt att lägga ner den geriatriska verksamheten vid Tierps vårdcentrum, skriver Börje Wennberg och Viktoria Söderling.

Inom Region Uppsala pågår ett arbete med att i olika avseenden flytta vården närmare länets invånare. Arbetet går under namnet Effektiv och nära vård, och det är glädjande att det, åtminstone hittills, rått en bred politisk enighet om denna utveckling. Mycket kortfattat innebär inriktningen att det skall etableras ett antal vårdcentrum på olika platser i länet. Vårdcentren ska vara en vanlig vårdcentral men även vård som i dag bedrivs på Akademiska sjukhuset. Vården kommer närmare patienterna samtidigt som det belastade Akademiska sjukhuset avlastas.

Döm om vår förvåning när vi får veta att det finns planer på att avveckla den geriatriska verksamheten vid Tierps vårdcentrum. En verksamhet som funnits i Tierp under decennier och som varit väl fungerande och uppskattad. Trots detta har det över tid gjorts neddragningar och förändringar av verksamheten. Tidigare fanns två avdelningar med cirka 40 platser. I dag finns endast en avdelning med 22 platser, som på senare tid successivt minskat till att i dag endast vara 16 platser.

Förslaget går helt emot grundtankarna i arbetet med ”Effektiv och nära vård”. I Tierps kommun och övriga Nordupplanskommuner finns väsentligt större andel äldre, och vår bestämda uppfattning är att behovet av geriatrisk vård för dessa bäst tillfredsställs vid Tierps vårdcentrum. Tanken är att de tänkt nedlagda geriatrikplatserna skall ersätta av ett antal så kallade närvårdsplatser. Det innebär i praktiken att väl fungerande vård läggs ned och ersätts med vårdplatser som är mindre avancerade och alltså av lägre kvalitet.

I alla sammanhang sägs det att framtidens vård skall ges nära patienterna, inte minst när det handlar om sjuka äldre. Att flytta patienter är dyrt och innebär ofta stora problem för den enskilda patienten. Men när det kommer till skarpt läge så föreslår man alltså ökad centralisering. Som att det skulle vara svårare att rekrytera rätt personal i glesbygden. Låt vara att Tierp inte är någon stor stad, men att det skulle vara svårtillgängligt är en ren osanning. Tierp har en väl utvecklad kollektivtrafik och avståndet till Uppsala, Gävle och till och med Stockholm är kort. Upptåget har halvtimmestrafik till och från Tierp större delen av dygnet och dessutom finns såväl SJ:s tåg med ett antal tågstopp per dag och regionbusstrafiken. Om geriatriken skulle försvinna, innebär det rimligen att även jourmottagningen i Tierp återigen är hotad.

Än så länge är förslaget om nedläggning av den geriatriska avdelningen vid Tierps vårdcentrum endast ett förslag. Vi hoppas och tror att de styrande politikerna i Region Uppsala delar vår uppfattning att andemeningen i ”Effektiv och nära vård” skall fullföljas och att mer vård skall komma närmare patienterna och inte acceptera ytterligare centraliseringar. Samma sak hoppas vi när det gäller de styrande inom Tierps kommun. Vi har noterat att ledande företrädare för den så kallade kvintetten tydligt markerat mot förslaget, vilket naturligtvis gläder oss.

Avslutningsvis vill vi understryka att vi ser fram mot att intentionerna i Effektiv och nära vård genomförs i hela vårt län och att detta innebär att vården kommer närmare våra länsinnevånare. Ytterligare centraliseringar är inte vägen framåt.

Börje Wennberg, fd regionråd

Viktoria Söderling, oppositionsråd (S), Tierp

 


 

Läs också vår Ulf Anderssons debattinlägg i UNT om geriatriken i Tierp:
Lägg inte ned Geriatriken i Tierp, skriver Ulf Andersson – Socialdemokraterna Tierp

 

 

facebook Twitter Email