Alla årsmöten genomförda!

Alla S-föreningar har nu haft sina respektive årsmöten, och AK:s stora årsmöte gick av stapeln 11/3 i Borgenkyrkan i Tierp. Christer Niklassons valdes till ordförande för ännu en tvåårspereiod.

Årsmötets gäst var Helena Proos, vårt regionråd. Hon rörde vid ett stort antal frågor:

  • Hur utvecklar vi vår S-politik nu när vi är i opposition? Det är ett bra läge att utvärdera och utveckla politiken.
  • Tycker t ex vår personal att vi är den bästa arbetsgivaren? Det är bl a detta vi ska lyssna in och ta hänsyn till när vi utvecklar vår politik.
  • Vad gäller tillgänglighet hörs många negativa tongångar, medan de som får vård ofta höjer personalen till skyarna. Motsägelsefullt! Helena Proos vill att vi verkligen ska ta till oss att vi har en fantastisk vård. Exempel: Vårt protoncenter ger behandling av cancer några minuter per dag fem veckor i sträck, utan att skada annan vävnad; här har vi framgångsrika metoder som inte fanns för 5-10 år sedan! Vi glömmer lätt att framhålla det; i stället fokuserar vi på ekonomin: ”Det går minus!”. Berätta om denna fantastiska vård! Hur ska vi få stolta och trygga medborgare i U:a län? Vi i Sverige — med en liten befolkning — måste centralisera vården!
  • Berätta om våra länsbusskort! Motsvarande är mycket dyrare i Sthlm! Vi är bra på att kritisera, men sämre på att prata om vad som är bra!
  • På frågan om vilken fråga de samlade socialdemokraterna ska fokusera på gavs svaret: Psykiatrin för barn och unga.
  • Hur ska det offentliga locka tillbaka den personal som gått till det privata! Helena Proos påpekar att vi måste berätta om fördelarna att vara offentliganställd! Pensionsvillkoren för offentliganställda är ofta bättre än på den privata sidan — något unga och medelålders människor ofta är okunniga om. Hur når vi de unga som inte har koll på detta med pensionsvillkor och begrepp som avtalsförsäkringar?
  • Vi måste också  få de privata vårdgivarna att dela på den nödvändiga bördan med praktikanter. Idé: Koppla pengarna till de privata till ett obligatoriskt omhändertagande av praktikanter!
  • Den lockande tanken att ta hyrpotten och dela ut till alla ger enligt Helena Proos inte så mycket som man skulle kunna tro.
  • Hur blir det med vårdcentral i Tierp? Nyckeln ligger enligt Helena Proos att verksamheten dels blir samlad (utan samordning kommer vi inte att få saker att fungera)! För att möte medborgarnas krav på service 24/7 krävs framför allt samordning. (Så är t.ex. skolor idag är alldeles för lite utnyttjade!) Samordning och samverkan är ett måste för att medborgarna ska få tillgänglighet och bra vård. BUP i Tierp? Det som är svårt är att få personal till en sådan enhet! Målet är att se till att barn och ungdomsproblematik hanteras tidigt och på rätt ställe (elevhälsan, vårdcentral, BUP — samordning är enda sättet att möta detta. (Tanken har funnits i Tierp — det s.k. Tierps-projektet; erfarenheterna därifrån är värda att granska.)

Helena Proos avslutade med att föreslå ett repskap med ett Region-tema — hon kommer gärna tillbaka till oss då.

Ordförande Christer Niklasson tackade Helena med en blomsterbukett.

Söker du ytterligare information om möten och aktiviteter kan du titta i Kalendariet!

 

facebook Twitter Email