Tierps Arbetarekommuns årsmöte 2018 välbesökt

Med ett informativt och valpeppande tal av riksdagsledamot Pyry Niemi, med en smidigt genomförd årsmötesförhandling (ledd av vår nye valombudsman Joel Näsvall) och med matnyttig information om dagsaktuell lokalpolitik från Bengt-Olov Eriksson blev årets AK-årsmöte ett fint avstamp inför de stundande viktiga månaderna inför valet 9 september. Ett extra tack till Tierps Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som stod för allt det praktiska kring årsmötet -- lokal, teknik, och (inte minst) gott fika!

Ett femtiotal socialdemokrater hade mött upp till årets årsmötesförhandlingar i Borgenkyrkan. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna (mer om detaljerna där kommer senare) fick vi matnyttig och peppande information av riksdagsledamot Pyry Niemi. Han höll ett anförande där han till att börja med uppmanade oss att hålla koll på S-utspel som kommer att komma tätt och regelbundet från nu fram till valet. Målet är att visa väljarna att vi socialdemokrater på punkt efter punkt, område efter område, är beredda att regera även nästa mandatperiod — det är vi som är framtidspartiet! Se här några delar ur Pyrys anförande:

  • Sverige ”går bra”. Det byggs mycket, ungdomsarbetslösheten är lägst på 14 år, regeringen kan båda spendera och spara. Vi ska ödmjukt konstatera att det naturligtvis kommer sämre tider så småningom, vilket vi gör oss beredda på genom att trots stora satsningar också minska statsskulden med 40 miljarder kronor.
  • Trygghetsfrågorna: Många känner oro och otrygghet — vi inom (S) har lyssnat in detta och svarar genom en palett av satsningar. Vi i (S) kan verka för att samhällets olika delar kan och ska samverka för att minska otryggheten.
  • Sjukvården: Vi måste vara ödmjuka och erkänna brister. Vi har ett nationellt samverkansansvar att göra vården likvärdig. Bemanningen ska ökas (här satsas 10 miljarder), sjukvårdssektorn måste bli mera attraktiv.
  • Integration: Här pekar Pyry ut att detta helt klart kommer att vara en fråga på tapeten många år framöver! Många asylsökande väntar fortfarande på besked, och de som fått besked har olika förutsättningar att bli goda samhällsmedborgare. Viktigt att vi ihärdig och uthålligt kan se till att detta förverkligas. Vi vill styra så att samhällets olika aktörer verkar i denna anda — läget är i viss mån unikt, men de gamla honnörsorden inom (S) gäller här, nu som förr.
  • Debatten: Sociala medier skapar konfliktytor; det var välgörande att höra Pyrys ord om att ”vi ska inte sprida skit och dynga”. Vi ska stå för raka och tydliga besked om vad arbetarrörelsen står för: Vi ser utmaningarna, vi ser möjligheterna, och vi diskuterar ärligt om saker och ting. Fall inte in i våra politiska motståndares hatpropaganda!

Pyry avslutade fint: ”Vi socialdemokrater står stolta, rakryggade och ödmjuka — det är styrkan i vår rörelse! Socialdemokraterna är Framtidspartiet.”

Efter hans anförande följde en fråge- och diskussionsstund som berörde assistansregler, pensionärsfrågor, språk och äldreomsorg och SFI-brister. Sist konstaterade Pyry det självklara i att det i alla val är viktigt att jobba för att få så många (S)-röster som möjligt, men att det i höstens val är om möjligt ännu viktigare än tidigare med tanke på att det kan bli ett litet antal röster som avgör riksdagens sammansättning, och i förlängningen möjligheten att bilda regering.

Tack Pyry!

 

facebook Twitter Email