Innehållsrikt repskap i Karlholm 26/8: Visning av Karlholm Strand — Valanalys — Nominering av nämndemän

Ett femtiotal medlemmar och gäster hade tagit sig till den nyrenoverade restaurangen på Karlholm Strand för att få sig till livs dels en högintressant presentation av projekt Karlholm Strand, dels en viktig valanalys. Dessutom nominerade vi nämndemän till Tingsrätten.

I måndags kväll samlades ett 50-tal socialdemokrater (repskapsombud, fullmäktigeledamöter, medlemmar och ett antal gäster) på restaurangen på Karlholm Strand (totalt knappt 50 personer).

 

Först fick vi lyssna till Anders Högberg som berättade om projektet Karlholm Strand, det stora projektet med bostäder och andra lokaler (se https://karlholmstrand.se/). Anders gav oss information om bakgrunden till projektet, om läget just nu och om möjligheterna inför framtiden. Han tog oss dessutom med på en rundtur. Tack Anders!

 

 

 

 

Under själva repskapet fick vi ta del av den valanalys för oss i Tierp som på vår begäran gjorts av en partikamrat från Uppsala, Joakim Palestro.

Joakim lät oss allra först framföra våra tankar om valrörelsen och valresultatet (med hjälp av en behändig internetbaserad mentometer, hos menti.com). Därefter presenterade han den analys han gjort — baserat på samtal och möten med ett antal tierps-sossar — via rubriker som Metod och material, Huvudsakliga resultat, Förklaringar till valresultatet och Möjligheter och lärdomar. Givetvis uppstod intressanta diskussioner både under och efter genomgången.

Stor tack Joakim för din insats! Valanalysens slutsatser blir viktiga hörnstenar i AK-styrelsens planering inför kommande val.

 

Därefter nominerade repskapet de fyra socialdemokrater som vi önskar se som nämndemän de kommande åren 2020-2023. Det slutliga valet görs när kommunfullmäktige sammanträder 20190917.

 

Vidare gav oss Viktoria Söderling information om det dagsaktuella politiska läget i kommunenen. Ekonomi: Vi vill ha en kommun med ekonomi i balans, men för närvarande är prognosen ett underskott på 14,7 miljoner. Just nu lyser de nödvändiga besluten med sin frånvaro. Skolan: Det pågår stor omorganisation inom skolan, men det är svårt att få information om vad som är på gång. Vi vill ha likvärdighet, men förutsättningarna med liggande förslag ger inte detta. Omsorgen: 18 lägenheter i särskilt boende står tomma i dag; kan den tillfälliga luften i verksamheten användas till att ge tid för personalutveckling?

 

Avslutningsvis gav oss Börje Wennberg information om regionen (prekärt ekonomiskt läge, mycket ansträngt vårdplatsläge, patienter ligger kvar för länge, kötiderna till behandlingar ökar) och om nationell sjukvårdspolitik (på gång: en utredning om Nära vård). Vad gäller kollektivtrafiken så byggs den ut, vilket är nödvändigt och ofrånkomligt — men till vilket pris?

 

Stort tack alla som bidrog till att göra denna kväll innehållsrik och informativ! Och tack Karlholm Strand för att vi fick ha vårt representantskapsmöte hos er och för en spännande rundvandring!

 

Jan Zetterqvist
(Deltidsombudsman för Socialdemokraterna i Tierp)

 

 

facebook Twitter Email