Kyrkoval den 19 september!

Den 19 september går kyrkovalet av stapeln. Vid den nyss digitalt genomförda kyrkopolitiska kandidatkonferensen, med över 1200 deltagare, fick alla de socialdemokrater som sagt ja till att kandidera till kyrkofullmäktige m.m. vara med om några inspirerande timmar med bl a Stefan Löfven, Wanja Lundby-Wedin, Lena Rådström Baastad, Margot Wallström, Jesper Eneroth och Tobias Baudin.

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss på alla de områden vi verkar inom.

Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten om kraften som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

Precis som i val till kommun, region och riksdag är det viktigt att vi alla tar ansvar för valdeltagandet.

I vår kommun ställer vi Socialdemokrater upp med en nomineringsgrupp i Tierps pastorat (dvs Tolfta församling, Västlands församling och Hållnäs-Österlövsta församling) och i Vendel-Tegelsmora pastorat. Precis som i val till kommun, region och riksdag är det viktigt att vi alla tar ansvar för valdeltagandet. Gå till vallokalen och rösta den 19 september! Din röst bidrar till att vi bejakar det öppna sanningssökandet i stället för det intoleranta sanningsförvaltandet.

 

 

facebook Twitter Email