Kyrkovaldag i dag 19 september — här har du vallokaler och tider

Vi är framme vid 19 september — valdagen för kyrkovalet!
Här finner du din vallokal och tider du kan rösta (se röstkortet för mer info):

Precis som i val till kommun, region och riksdag är det viktigt att alla medlemmar tar ansvar och bidrar till ett högt valdeltagande!

 


TIERPS PASTORAT

Hållnäs-Österlövsta församling
Vallokal: Församlingshemmet Edvalla (Edvallavägen 13)
Tider: 09:00-11:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00

Västlands församling
Vallokal: Vita magasinet (Magasinvägen 1, Karlholmsbruk)
Tider: 09:00-11:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00

Tolfta församling:
Vallokal: Nathanaelgården (Ringgatan 1, Tierp)
Tider: 09:00-11:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00

 


VENDEL-TEGELSMORA FÖRSAMLING

Tegelsmora Norra:
Vallokal: Tobo Folkets hus (Masugnsvägen 2)
Tider: 09:00-11:00 och 15:00-20:00

Tegelsmora Södra:
Vallokal: Örbyhus kyrka (Tingshusvägen 3)
Tider: 09:00-11:00 och 15:00-20:00
(Om du den 19/9 är förhindrad att nå den vallokal du tillhör, kan du rösta här fram till klockan 19:00.)

Vendel Norra:
Vallokal: Örbyhus församlingshem (Tingshusvägen 3)
Tider: 09:00-11:00 och 15:00-20:00

Vendel Södra:
Vallokal: Vendel församlingshem (Vendels Prästgård 101)
Tider: 09:00-11:00 och 15:00-20:00

 

 

 

 

facebook Twitter Email