Läs UNT-artikeln om beslut i KF: ”Vill lägga ned landsortsskolor – utredningen stoppas”

Vår Jonas Nyberg kommenterar i UNT beslutet att återremittera den skolutredning som den styrande kvintetten ville ha som beslutsunderlag vid det senaste kommunfullmäktemötet. Läs hela artikeln här:

Oppositionspartierna i kommunfullmäktige i Tierp kräver medborgardialoger innan de kan godkänna den skolutredning som gjorts.

Vid det senaste mötet sade oppositionspartierna (S, V, SD) som är i majoritet nej till utredningen där det föreslås att det bara ska finnas en högstadieskola i Tierps tätort i framtiden och en nedläggning av landsortsskolor. Utredningen ska kunna ligga till grund för framtida förändringar av skolan.

– Det har tagits fram olika rapporter och det är bra, men vi saknar ett helhetsgrepp som håller samman hela skolutredningen, säger Jonas Nyberg (S), kommunalråd i opposition som fortsätter:

– Vi vill därför att det genomförs medborgardialoger som omfattar hela kommunen. Innan dessa genomförts kan vi inte säga ja till den utredning som tagits fram.

Kjell Sjöberg, UNT 20211119


facebook Twitter Email