Macron om välfärdsstaten

Frankrikes president Macron framhöll tydligt i ett tal nyligen att "Det som denna pandemi blottlägger är att gratis sjukvård, oberoende av inkomst eller yrke, … inte handlar om kostnader och utgifter, utan är något vackert, och oundgängliga tillgångar i avgörandets stund." Håkan A Bengtsson tar upp detta i en blogg 14/3 — läs mer nedan!

I en blogg publicerad 14 mars 2020 skriver Håkan A Bengtsson (Dagens Arenas politiske redaktör) om hur konservativa skribenter (som Maria Ludvigsson) framhåller kapitalismens betydelse även i kristider, medan vänsterskribenter (som Anna Herdy) vill förstärka välfärdsstaten ytterligare. (Du hittar hela texten här: https://www.dagensarena.se/redaktionen/the-selling-of-the-president/.)

Bengtsson lyfter också fram den franske presidenten Emmanuel Macron, som i sitt tal till nationen med anledning av coronakrisen bland annat sa:

”Denna pandemi bör få oss att ifrågasätta den utvecklingsmodell som vår värld har följt i decennier. Den visar på svagheterna i våra demokratier. Det som denna pandemi blottlägger är att gratis sjukvård, oberoende av inkomst eller yrke, och vår välfärdsstat inte handlar om kostnader och utgifter, utan är något vackert och oundgängliga tillgångar i avgörandets stund. Det som denna pandemi visar är att våra gemensamma tillgångar och tjänster bör stå fria från marknadens lagar. Att så i grunden delegera vår livsmedelsförsörjning, vårt beskydd, vår förmåga att ge vård, våra levnadsvillkor, till andra – det är galenskap.”
 
Spännande ord!

 
 
 
 

facebook Twitter Email