Malin Sjöberg Högrell svarar Ulf Andersson: ”Geriatriken i Tierp ska inte läggas ner”

Vården ska bli mer tillgänglig, det är ett löfte. Det finns inga planer på att lägga ner geriatriken i Tierp, tvärtom, skriver Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen i sitt svar till Ulf Andersson, Örbyhus.

Denna debatt började med ett inlägg av Börje Wennberg och Viktoria Söderling i UNT 20210430 — läs det inlägget här.
Frågan togs upp av ett nytt inlägg i UNT av Ulf Andersson, Örbyhus, i UNT 20210621 — läs det inlägget här.
Slutligen svarade Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen via inlägget här nedan:


Svar till insändare av Ulf Andersson 21/6:

Geriatriken ska omorganiseras och byggas ut, inte läggas ned

I en insändare uttrycks en oro över att geriatriken i Tierp ska läggas ned. Vi i det Blågröna styret vill vara tydliga med att det finns inga sådana planer idag.

Sjukhusstyrelsen som ansvarar för geriatriken beslutade på sitt sammanträde i juni att Akademiska sjukhuset ska tillhandahålla geriatrisk verksamhet, alltså vård inriktad på åldrandets sjukdomar, utifrån invånarnas behov i hela länet. Vidare beslutades att Akademiska sjukhuset ska ansvara för att säkerställa tillgång till geriatrisk kompetens vid vårdcentrum och i den öppna vården i övrigt, samt även ta fram en långsiktigt hållbar plan för kompetensförsörjning inom den geriatriska verksamheten. Det behövs då det finns för få geriatriker i vår region och i hela landet.

Den geriatriska verksamheten tillförs samtidigt 21,3 miljoner kronor för år 2022 för att öppna 12 nya akutgeriatriska platser på Akademiska sjukhuset och förhoppningen är att vi därigenom ska skapa bättre flöden på akutmottagningen.

De funktioner som idag finns i Tierp gällande t.ex. blodtransfusioner eller bortkoppling av cytostatikapump kommer finnas kvar, liksom de så kallade sviktplatserna för vård av cancerpatienter i hemmet och även jourmottagningen. Sjukhusstyrelsen har även beslutat om en fortsatt utredning kring behovet av öppenvårdsgeriatrik och behov av geriatriska slutenvårdsplatser i Uppsala län, med beaktande av patientsäkerhetsperspektivet. Denna utredning ska återrapporteras till sjukhusstyrelsen i november 2022.

Vi satsar just nu på Vårdcentrum i Tierp. Vi vill att vården ska bli mer tillgänglig – och det är inga ord, utan ett löfte. Vi har ett projekt som heter ”Effektiv och nära vård 2030” och som en del i det projektet arbetar vi för att olika kompetenser ska finnas samlade nära patienten. Vårdcentrum kommer att öppnas runt om i länet och de ska innehålla exempelvis jourmottagning, flera specialistkompetenser, närvårdsplatser och mobila team ska utgå från vårdcentrum. Vi är bara i början av att utveckla innehållet i ett vårdcentrum. Det första vårdcentrumet som öppnar är det som ska erbjuda nära vård till invånarna i Tierp -Älvkarleby och en nyhet är att vi satsar 38 miljoner kronor på 18 NÄVA (närvårdsplatser).  Så det finns inget skäl till oro. Vi stärker den nära vården, och våra invånare i Tierp-Älvkarleby är först med att få ta del av den satsningen.

 

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen
(svar i UNT 4 juli 2021 på Ulf Anderssons insändare i UNT 21 juni 2021)

 

 

facebook Twitter Email