Månadsbrev november 2023

(Vill du ladda ner månadsbrevet som pdf så finner du det här: Månadsbrev november 2023.pdf.)

Oj oj ojojoj oj oj sjunger sex äldre männen i en jämrande stämsång. Det är Euskefeurat som ska beskriva det politiska läget och sången stämmer på något sätt så bra in på känslan i Tierp just nu. I slutet av veckan fick jag uppleva presenten jag fick av Petrus på vår bröllopsdag i våras, konsert med Euskefeurat.

På pitemål betyder Euskefeurat ungefär olustig. Det är så jag känner kring Alliansens budget för Tierps kommun. Vi befinner oss i extremt tuffa tider och när tiderna är tuffa behövs dialog och lyhördhet kombinerat med ett tydligt ledarskap. Jag har haft politiska uppdrag i vår kommun sedan 2010, under de tretton åren har jag aldrig hört talas om att verksamheter föreslagits att läggas ner utan att det föregåtts av dialog. Nu föreslår den politiska ledningen att en förskola och naturskolan ska läggas ner, och ingen dialog med verksamheten har föregått förslaget. I Alliansens budget saknas också tydliga uppdrag kring att komma till skott med miljöproblemen på Centralskolan och Örbyhus skola. Inte heller framgår det att man skall sluta utreda in absurdum och äntligen bestämma vad man vill med kommunens fastigheter. De har dock fått med att återuppta arbetet med översiktsplanen som de missat att informera om att arbetet var pausat och att Siggbo Trädgårdsstad efter många års väntan äntligen kan börja bebyggas. Eller ja, Siggbo Trädgårdsstad finns med men investeringsbudgeten för posten 2024 är så liten att det inte kan komma att hända något. Alla dessa långbänkar blir dyra, ineffektiva och skapar frustration och oro hos oss alla. För mig är det självklart, de måste göras färdigt!

Så vad vill vi Socialdemokrater mer? Det absolut viktigaste för oss är att det ska finnas personal som kan se, skapa relationer och undervisa barnen i både skolan och förskolan. Därför väljer vi att inte spara in på personal i förskolan. Dessutom vill vi bevara naturskolan, en pedagogik som når inte minst de som har det tufft inne i klassrummet. En punkt i budgeten som jag tror är viktig är att införa skolsocionomer, både för att hitta nya sätt att hjälpa utsatta barn och skapa trygghet men också för att utveckla organisationen till att ha medborgarfokus och lämna stuprören. Just nu börjar det nästan likna ett försök att få gymnasiet att dö sotdöden. Vi vill i stället utveckla gymnasiet för att komma till rätta med kompetensbristen våra lokala företag har och undanröja det utanförskap det innebär att inte ha en egen försörjning. Här är en nystart av industriprogrammet en av nycklarna!

I äldreomsorgen för vi till pengar för att möta den ökade arbetsbelastningen som uppstod när kommunen tog hem städ, tvätt och handling igen. Och naturligtvis säger vi bestämt nej till att börja minutplanera även personalen på våra äldreboenden. Det är personalen och den äldre som ska planera omsorgen tillsammans. Vi vill också införa arbetsskor för personalen i omsorgen.

Tierps kommun har som målsättning att arbeta mot Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Det är viktigt men med styrets nästan 300 mål blir det enormt otydligt. Vi har därför översatt de 17 globala målen till fem mål för Tierps kommun, med fokus på medborgarna i centrum. Målstyrning är ett viktigt redskap för att utveckla kommunen!

I sedvanlig ordning utgår Alliansen från att Sverigedemokraterna ska rösta med dem. Om de skulle rösta på den egna budgeten eller på vår budget så skulle vår budget vinna. Situationen i Tierps kommun är likartad som den på nationell nivå. Det är en allianskonstellation som har den formella makten, men i praktiken är de helt beroende av Sverigedemokraterna och måste därför anpassa sin politik därefter för att få behålla sin maktposition. Det är knappast bra för Tierps kommun och dess innevånare, tycker jag.

Vår budet bygger istället på en rad bra reformer som skulle skapa en bättre Tierps kommun. Vilken reform längtar du efter?

Ert kommunalråd i opposition
Viktoria Söderling

 

facebook Twitter Email