S-oppositionen vill motverka stöket på skolbussarna

Nedanstående text publicerades i Arbetarbladet onsdagen den 28 juli 2021, med rubriken "S-oppositionen vill motverka stöket".

En plan för att få bukt med problemen på skolbussarna behövs! Det slår S-oppositionen i Tierps kommun i fast i en interpellation till kommunfullmäktige.

– Det är många skolbarn som går runt med en klump i magen och oroar sig inför hösten, säger Viktoria Söderling, (S),oppositionsråd i Tierps kommun.

Tidningen har tidigare rapporterat om busskaoset i skolbussarna till och från Söderfors. Busschaufförer vittnar om dålig ordning när de hämtar barnen vid skolorna och att det är oreda ombord på bussarna. Förarna får även motta glåpord från skolbarnen.

Det har till och med förekommit misshandel ombord på bussarna. I januari i år utsattes en elev för en gängmisshandel ombord en av Aspenskolans skolbussar.

En av de som deltog i misshandeln, en 16-åring, dömdes för två veckor sedan till 50 timmars ungdomstjänst och skadestånd till två av brottsoffren.

Domen har aktualiserat frågan, menar socialdemokraternas Viktoria Söderling.

– Det är fortsatt stökigt ombord på skolbussarna. Både lärare, föräldrar och elever har hört av sig till mig och berättat att det här är en jättejobbig situation, säger hon.

Elever oroar sig för bussresan hem och det påverkar både studierna och återhämtningen. Både kommunen och skolan måste ta ett ordentligt ansvar för att lösa problemet, menar Viktoria Söderling.

– Det är vi tillsammans med skolan som beställer skolresorna och står för avtalet. Samtidigt måste föräldrar även ta ansvar, men det är skolan som måste leda arbetet.

Hon betonar att en trygg resa till skolan inte får bli en klassfråga.

– Det får inte hänga på om man har föräldrar som kan skjutsa till skolan eller inte, alla barn ska känna sig trygga ombord på bussen.

Hur tryggar man en god arbetsmiljö för buss- chaufförerna?

– De har vittnat om att det inte funkar. Det är helt oacceptabelt att busschaufförerna ska få utstå det som sker på bussarna. Om det här fortsätter kan det leda till att Nobina (busschaufförernas arbetsgivare) säger upp sitt kontrakt med Tierps kommun.

Vad hoppas ni att uppnå med den här interpellationen?

– Vi hoppas få ett svar där man säger att man redan har en plan färdig och är beredd att ta ansvar. Vi behöver skapa en kontinuerlig dialog med föräldrarna. Det är jätteviktigt att hela tiden agera så fort det händer något.

– Det behövs vuxna ombord på bussen som känner barnen. Det behöver inte vara lärare, det kan vara en elevassistent, någon anställd på individ- och familjeomsorgen eller föräldrar. Men såna insatser får inte bara pågå under en eller två dagar, de måste ske kontinuerligt över en längre tid.

Viktoria Söderling hoppas få svar i nästa kommunfullmäktige som infaller i september.

– Som jag förstått det så har det politiska styret ingen tydlig handlingsplan än, säger hon.

Hur tycker du kvintetten skött frågan?

– Katastrofalt. De har inte agerat tillräckligt och har bland annat sagt att det inte är skolans ansvar. Vi politiker har huvudansvaret och vi måste hitta en gemensam lösning tillsammans med Nobina och föräldrarna.

– Man kan inte skylla på gråzoner i lagen. Det har verkligen varit jättestökigt i skoltrafiken. Bara någon vecka innan skolavslutningen var det en busschaufför som fick stanna bussen halvvägs till Söderfors på grund av att det var så stökigt ombord. Det tog ett bra tag innan han kunde fortsätta resan.

Lotta Carlberg (C), kommunalråd och ordförande i utskottet barn och ungdom, vill inte svara på några frågor och skriver i ett mejl till tidningen: ”Interpellationen kommer besvaras i sin helhet på kommande kommunfullmäktige.”

 


Ovanstående text publicerades i Arbetarbladet onsdagen den 28 juli 2021.
(Text Martin Hammar, 010-7097000, [email protected]).

 

 

facebook Twitter Email