Tierps Arbetarekommun firade 1:a maj

I regn och blåst ställde 75-100 personer upp för att fira arbetarrörelsens högtidsdag 1:a maj. Skutskärs musikkår ville av förklarliga skäl skona sina blåsinstrument, men slagverken togs fram och ledde demonstrationståget från Fredners torg till Gammelgården. Där välkomnades vi dels av Brukskapellet från Söderfors (tappra spelmän som inte räds dåligt väder!), dels av kaffe, bullar, kakor och korv med bröd -- det smakade gott!

Tierps Arbetarekommuns ordförande Christer Niklasson hälsade alla välkomna, varefter vi sjöng Arbetets söner. Sedan fick vi höra tal av regionrådet Börje Wennberg, vårt kommunalråd Bengt-Olov Eriksson samt Niklas Engström, Kommunal Mitt, sektion Tierp.

Börje konstaterade att vi går in i en valrörelse med klassiska skiljelinjer. Han resonerade kring skatter, kring vård (jourmottagning) och kring kommunikation (nya Upptågsset). Utmaningarna är många, men arbetarrörelsen har löst stora problem förr och vi kan göra det igen. Sverige ska fortsätta att vara det unika välfärdsland det är!

Bengt-Olof framhöll vår slogan ”Stolta men inte nöjda”: Mycket är bra i Tierp, men det finns alltid möjligheter till förändringar och förbättringar! En stor del av våra vallöften från 2014 är uppfyllda; likväl finns mycket att förbättra inom förskolan, skolan, gymnasiet (rätt utbildning för nyanlända, och sommarlovsgaranti för gymnasieungdomar), vården (nytt vårdcentrum och nytt äldreboende), bostäder och boende (Tierp växer, i t ex Siggebo och i centrum), handel (vi vill möjliggöra en ökad handel inom kommunens gränser; idag handlar vi till 70% i andra kommuner!), fritid (Möbeln blir ett kulturellt nav), fritid (Vegavallen är uppfräschad, och små utegym och näridrottsplatser ska anläggas i alla kommunens orter) och turism (Tierps Arena är en magnet — vi kan skapa fler). MEN: Ska vi kunna jobba vidare på detta sätt krävs en valseger. Alla röster är viktiga — vi ska fram till den 9 september ägna all kraft åt att övertyga våra medborgare att rösta på oss socialdemokrater!

Niklas från Kommunal pekade på medlemmarnas insatser i välfärden i barnomsorgen, busskommunikationerna, brandsläckningen, äldreomsorgen — här har vi omsorg och samhällsservice dygnet runt. Alliansens skattesänkningar löser inte våra utmaningar!

 

facebook Twitter Email