Viktoria Söderling i UNT: ”Satsa på de anställda i Tierps kommun”

Tierps styre kan inte fortsätta att ta åt sig äran för sådant som genomfördes förra mandatperioden, skriver Viktoria Söderling i en debattartikel i UNT tisdag 2020-11-03.

Den viktigaste resursen för vår kommun är personalen, och de ska alla ha rätt till heltid. Men om personalen ska orka utföra sitt viktiga arbete krävs justa villkor och rätt förutsättningar. I vårt budgetalternativ har vi därför med satsningar på personalen, som till exempel fria arbetsskor till personalen i omsorgen, möjlighet till friskvårdstimme på arbetstid för alla och höjt friskvårdsbidrag för de som föredrar det. Även den politiska ledningen har flera av dessa satsningar med i sin budget men de finansierar dessa med hjälp av det tillfälliga statsbidraget. Det innebär att deras satsningar är tillfälliga. Vi socialdemokrater däremot finansierar våra satsningar inom ram.

Våra skolor behöver långsiktighet och trygga investeringar för framtiden. Vi behöver permanenta lokaler för förskolans verksamhet där allt för många verksamheter bedriver sin verksamhet i tillfälliga paviljonger. Knappast någon som sett tv-programmet ”Fyraåringarna på äldreboendet” kan ha undgått att bli positivt berörd av programmet. Närheten mellan flera förskolor och äldreboenden i kommunen ger oss flera goda möjligheter att testa samarbete mellan förskolan och äldreboenden. Konceptet ”Morfar i skolan” är ett annat sätt att skapa en meningsfull vardag för äldre och flera vuxna i skolan. Personer som kan se eleverna och ge dem det lilla extra.

Antalet ungdomar som socialtjänsten tvingats placera har dessvärre ökat. Vi ser även att det är en allt större oro och stök i de större orterna, framför allt i Tierps köping. Detta märkts bland annat i ökad skadegörelse och klotter. Kommunen behöver hitta nya sätt för att arbeta nära ungdomar. Fältassistenter är ett sätt att knyta relationer och bygga för framtiden. De fältarbete som finns i dag behöver utökas och få en fungerande kontinuitet. Det gäller såväl där unga rör sig som i sociala medier.

Sedan årsskiftet har kommunen stått utan närvårdsplatser. Ett nytt avtal behöver skyndsamt skrivas med Region Uppsala för att trygga framförallt våra äldre kommuninnevånares möjlighet att få bra vård på hemmaplan och utan långa mödosamma resor. I tidigare budget togs beslutet att den så kallade Femklövern skulle läggas ned med löftet att det skulle ersättas med nya träffpunkter för äldre. Dessa skulle ha breddat utbud av aktiviteter på våra äldreboenden och vara öppna för alla. Detta löfte har inte infriats, och åtgärdas måste skyndsamt vidtas för att alla äldre i vår kommun ska ha tillgång till träffpunkter.

Vi är stolta över hur vår kommun utvecklats. Det är en ren glädje att se till exempel Siggbo Handelsområde ta form. Men vi konstaterar att allt detta tog form och beslutades under förra mandatperioden, när vi socialdemokrater styrde. Vi ser med oro på den oförmåga den nya politiska ledningar har att fatta beslut för att vår kommun även framöver skall växa och må väl. Många, framför allt äldre, uttrycker oro över hur de ska kunna ta sig ut till det nya handelsområdet och i miljösynpunkt är det bra att minska bilåkandet den korta sträckan. Vi föreslår därför att vi skall införa en kommunalt finansierad lokalbuss under den tid som UL har lågtrafik. Denna lokalbuss skall då angöra viktiga punkter som Tierps Vårdcentrum, Siggbo handelsområde men även närhet till affärer inne i Tierps köping.

Politik gör skillnad och det är budgeten som är politikens främsta styrverktyg. I UNT den 13 oktober uttryckte kommunstyrelsens ordförande att det inte skulle vara någon större skillnad mellan våra olika budgetalternativ. Jag håller definitivt inte med. Det är otroligt viktigt att både våga och ha förmågan att styra och leda, och det minsta man kan kräva är att uppdragen i budgeten faktiskt genomförs. Allt för många uppdrag från den budget som antogs hösten 2019 är ännu inte genomförda. Den nuvarande politiska ledningen lever fortfarande på de beslut som togs under socialdemokratisk ledning. Nu måste de börja leverera något eget, inte enbart slå sig för bröstet rörande allt det som egentligen beslutades under förra mandatperioden och skylla alla sina misslyckanden på den förra ledningen.

Viktoria Söderling, oppositionsråd (S) Tierp
UNT tisdag 2020-11-03

 

 

facebook Twitter Email