På gång just nu

Datum Aktivitet
Perioden 20/8–17/9 … bedriver vi kyrkovalrörelse.

Måndag 21/8   (föreningsaktivitet)

 

Vendel Tobo Örbyhus S-förening har styrelsemöte (inte medlemsmöte som tidigare angivits) 19:00 i Tobo Folkets Hus.
Lördag 26/8 Dags för Tierps torgfest, där vi deltar.
Måndag 28/8 Representantskap. Värd: Tierps S-förening. Tema: Regionalpolitiska programmet.
Perioden tisdag 29/8 – torsdag 31/8 Här kommer vi att bedriva utåtriktad aktivitet. Information kommer.

Måndag 4/9  (föreningsaktivitet)

 

Vendel Tobo Örbyhus S-förening har medlemsmöte 19:00 i Tobo Folkets Hus.

”På gång-listan” uppdateras efter hand…

facebook Twitter Email