Valmanifest 2018

Här är vårt valmanifest inför mandatperioden 2018-2022: Vi bygger vår gemensamma framtid

 

En bra start i livet


Jämlik skola

 • Studiemiljön i hemmet ska inte påverka dina möjligheter att klara skolan.
 • Läxläsning med vänner och lärare ska erbjudas i skolan.


Utbyggd förskola med mindre barngrupper

 • Att alla barn får en bra start i livet är viktigt för oss. Därför vill vi bygga fler förskolor och anställa fler för att möjliggöra mindre barngrupper.


Grundskolan

 • Fler vuxna som anställs i skolan ska bidra till en bättre lärandemiljö.


Elevhälsan

 • Det behövs krafttag för att ge alla elever rätt till bra psykisk hälsa. Vi vill satsa på fler kuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor.


Enklare steg in i arbetslivet

 • Vi vill införa ensommarjobbsgaranti för de som läser på gymnasiet.
 • Samverkan mellan Högbergsskolan och detlokala näringslivet i Tierps kommun kan bidra till bättre matchning och ett första jobb.
 • Röreslefrihet
 • Vi vill att unga i kommunen åker avgiftsfritt med UL under sommarlovet.

 

Stöd i livets alla skeden

 • Nytt Vårdcentrum med bland annat jourmottagning och närvårdsplatser.
 • Mobila team för närmare vård.
 • Ökad kvalité och integritet med digitala verktyg i hemtjänsten.
 • Säkerställa tillgången till akutvård genom införande av en tredje ambulans nattetid.
 • Nybyggnation av vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende.
 • Nära samverkan med Region Uppsala för att ingen ska hamna mellan stolarna.

 

Ökad tillväxt

Utveckla ett ännu bättre företagsklimat

 • Tillgodose behovet av mark för företag.
 • Ordna knutpunkter och satsningar för att bättre kunna matcha arbetssökande med de lokala företagen.
 • Skapa förutsättningar för utveckling av handeln i kommunen.

 

Ökat bostadsbyggande för att kunna möte olika behov

 • Tillgång på planlagd mark.

 

Stärka turistnäringen

 • Stötta initiativ för ökad turism
 • Samarbeta med olika aktörer, exempelvix Tierps Arena.

 

Underlätta iniflyttning av arbetskraft

 • Säkerställ behoven av boenden, utbildning och barnomsorg.

 

 

Vår kommunfullmäktigelista 2018:

1: Bengt-Olov Eriksson, Månkarbo
2: Viktoria Söderling, Tierp
3: Jonas Nyberg, Söderfors
4: Barbro Wiklund, Tierp
5: Gunnar Jansson, Karlholm
6: Christina Svensson, Skärplinge
7: Lars-Olof Färnström, Tierp
8: Maris-Louise Rindå, Tobo
9: Pontus Söderberg, Söderfors
10: Erica A Wallin, Västland
11: Oskar Nilsson, Tierp
12: Christina Holmström, Örbyhus
13: Torgny Helgesson, Hållnäs
14: Linda Friberg, Söderfors
15: Christer Niklasson, Tierp
16: Margareta Magnusson, Skärplinge
17: Börje Wennberg, Tierp
18: Helena Broman, Söderfors
19: Kjell Hammerin, Söderfors
20: Inger Andersson, Örbyhus
21: Tomas Delgado Pinto, Tierp
22: Elin Lindqvist, Söderfors
23: Stefan Andersson, Tierp
24: Lize-Lotte Löfgren, Tierp
25: Fared Shamma, Söderfors
26: Sara Lindqvist, Tierp
27: Benny Larsson, Skärplinge
28: Anette Pettersson, Örbyhus
29: Ulf Andersson Örbyhus
30: Eivor Englund, Tierp
31: Robin Gustafsson, Örbyhus
32: Inger Johansson, Tierp
33: Saad Salih Hamad, Skärplinge
34: Villy Wahlström, Karlholm
35: Violet Englund, Tierp
36: Clark Wilgert, Tobo
37: Tommy Engström, Tierp
38: Lena-Britt Zetterqvist, Tierp
39: Hans Edin, Örbyhus
40: Alf Våhlén, Söderfors
41: Katarina Larsson, Skärplinge
42: Jan Zetterqvist, Tierp
43: Kristoffer Watz, Örbyhus
44: Frida Nyberg, Söderfors
45: Torsten Lindberg, Söderfors
46: Claes Holmgren, Tierp
47: Maria Mååg, Tierp
48: Erik Bolander, Örbyhus
49: Mauri Järvi, Söderfors
50: Lars-Peter Hållstrand, Hållnäs

facebook Twitter Email