Nyheter

Lägre löner löser inte problemet

Vi har en ständigt pågående diskussion om hur vi ytterligare ska sänka arbetslösheten. Den klassiska socialdemokratiska lösningen är att öka utbildningsmöjligheterna för de som har för litet med sig i bagaget. Det empiriska stödet för borgerliga låglöne-lösningar är svagt. Detta visar Anne-Marie Lindgren i en artikel i ETC (länk finns längst ner i texten).

Anne-Marie Lindgren (medförfattare till många av våra partiprogram, f.d. utredningschef vid Arbetarrörelsens tankesmedja, mm, mm) förklarar i en läsvärd artikel i ETC 20170803 att det borgerliga standardreceptet ”lågutbildade kommer att få jobb bara lönerna sänks” inte fungerar eftersom alla arbetsgivare (både offentliga och privata) anställer folk som de tror har förutsättningar att klara jobbet. De…

Läs mer

Jämlikhet är världens mest framgångsrika recept …

Uppsalapolitikerna Ulrik Wärnsberg, Tobias Smedberg och Helena Nordström-Källström avslutade ett debattinlägg i UNT lördag 17/6 med upplyftande ord om vikten av jämlikhet -- så här löd texten:

”Jämlikhet är världens mest framgångsrika recept för att skapa ett välmående samhälle. I jämlika samhällen förbättras folkhälsan, livslängden ökar, och brottsligheten sjunker. Även den som har ett arbete med bra villkor har därför ett intresse i att fler får arbeten med bra villkor. Vår satsning på extratjänster blir ett viktigt verktyg för att få fler…

Läs mer

Världen är proppfull med ytterst trevliga människor

Som bekant så rapporterade UNT i fredags (2017-05-26) om en högerextrem aktion mot Tierps ryttarklubb. Aktionen är polisanmäld både av Tierps kommun och Tierps ryttarklubb. Som en uppfriskande motvikt till denna högerextrema aktion hittar du här Johan Norbergs krönika i P1:s ”God morgon, världen” (söndag 20170528) med rubriken ”Världen är proppfull med ytterst trevliga människor”….

Läs mer

Första maj-tal av Vivianne Macdisi och Viktoria Söderling

Socialdemokratins grundbultar

Det var socialdemokratins grundbultar som stod i centrum för Vivianne Macdisis och Viktoria Söderlings Första Maj-tal i Gammelgården. Vivianne Macdisi  påminde om att vår ideologi alltid talat om BÅDE omtanke och krav. Devisen ”gör din plikt, kräv din rätt” är lika aktuell nu som den alltid har varit! Vårt självklara avståndstagande från grov brottslighet och…

Läs mer

Eriksson (S): ”Alla som kan jobba ska jobba”

Den politiska kursen för Socialdemokraterna i Tierp ligger fast. Fler ska komma i arbete och välfärden ska utvecklas.
Läs mer
facebook Twitter Email