Klart med valombudsman

Tierps Arbetarekommun har sökt en valombudsman inför valet 2018. Nu är det klart att det blir Joel Näsvall, tidigare aktiv inom SSU på partidistriktsnivå, som blir vår valombudsman. Vi hälsar Joel mycket välkommen som en viktig kugge i det team som ska lägga grunden för en framgångsrik valrörelse, med det uppenbara målet att nå ett fantastiskt…

Läs mer

Integrationsprojekt

Den 11 december hade Tierps S-förening ett medlemsmöte där Emma Andersson, projektledare, och Yaqub Ahmed, föreningslots gästade oss och berättade om det integrationsprojekt de jobbat med det senaste året. Tack Emma och Yaqub för att ni tog er tid att komma och berätta om detta. Bakgrunden är det kommunalpolitiska integrationsprojektet där den röda tråden är ”att…

Läs mer

Reformer är möjliga – tre fullt finansierade reformer för ett mer rättvist och jämlikt Sverige

Ojämlikheten växer kraftigt i Sverige. Samtidigt som några blir allt rikare, lever en växande grupp i fattigdom. Denna grupp har inte råd med grundläggande välfärdstjänster. Mot bakgrund av detta föreslår denna rapport från Tankesmedjan Tiden tre socialpolitiska reformer för ett mer jämlikt och rättvist Sverige: avgiftsfri tandvård, avgiftsfri förskola och höjd garantipension. Rapporten utreder hur…

Läs mer

Tänkvärda ord från Göran Greider och Veronica Palm

Två ledarskribenter i tidningen ETC kommenterar på olika sätt det tyska valet — läs nedan Göran Greiders och Veronica Palms kloka ord!

I en ETC-ledare, ”Tyskland behöver en vänster-högerkonflikt”, återger Göran Greider en kort tweet som han skrev i samband med att valresultatet från det tyska valet presenterades — läs mera nedan. I en annan ETC-ledare skriver Veronica Palm kloka ord om dilemmat med att vara socialdemokrat (apropå de tyska socialdemokraternas dåliga valresultat) — se nedan. Göran…

Läs mer

RESULTAT, KYRKOVALET

På riksnivå (det som kallas för kyrkomötet) gick valet så här: –  Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (s):  30,4 % –  Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk):  17,1 % –  Centerpartiet (c):  13,9 % –  Sverigedemokraterna (SD):  9,2 % –  Borgerligt alternativ (BorgA):  8,8 % –  m. fl. Våra två lokala val gick så här: Tierps pastorat: …

Läs mer

Lägre löner löser inte problemet

Vi har en ständigt pågående diskussion om hur vi ytterligare ska sänka arbetslösheten. Den klassiska socialdemokratiska lösningen är att öka utbildningsmöjligheterna för de som har för litet med sig i bagaget. Det empiriska stödet för borgerliga låglöne-lösningar är svagt. Detta visar Anne-Marie Lindgren i en artikel i ETC (länk finns längst ner i texten).

Anne-Marie Lindgren (medförfattare till många av våra partiprogram, f.d. utredningschef vid Arbetarrörelsens tankesmedja, mm, mm) förklarar i en läsvärd artikel i ETC 20170803 att det borgerliga standardreceptet ”lågutbildade kommer att få jobb bara lönerna sänks” inte fungerar eftersom alla arbetsgivare (både offentliga och privata) anställer folk som de tror har förutsättningar att klara jobbet. De…

Läs mer

Jämlikhet är världens mest framgångsrika recept …

Uppsalapolitikerna Ulrik Wärnsberg, Tobias Smedberg och Helena Nordström-Källström avslutade ett debattinlägg i UNT lördag 17/6 med upplyftande ord om vikten av jämlikhet -- så här löd texten:

”Jämlikhet är världens mest framgångsrika recept för att skapa ett välmående samhälle. I jämlika samhällen förbättras folkhälsan, livslängden ökar, och brottsligheten sjunker. Även den som har ett arbete med bra villkor har därför ett intresse i att fler får arbeten med bra villkor. Vår satsning på extratjänster blir ett viktigt verktyg för att få fler…

Läs mer
facebook Twitter Email