Välkommen till utbildning om Regionfullmäktige må 8/12

Välkommen till en kort utbildning om Regionfullmäktige den 8 december kl 18-20 på Byggfackens hus!

Välkommen till en kort utbildning om Regionfullmäktige den 8 december kl 18-20 på Byggfackens hus. (Anmälan: Se länk nedan!) Saker som vi ska ta upp är: Vad bestäms i Regionfullmäktige? Hur är arbetet inför och under Regionfullmäktige? Hur påverkar vi regionpolitiken? Vilka sitter i Regionfullmäktige? Hur ser mandatfördelningen ut? Hur är relationen till annan regionpolitik?…

Läs mer

Inför valet 2022: Regionlistorna och riksdagslistan spikade!

Vid partidistriktets höstkongress lördag 27/11 fastslogs vårt läns listor till regionfullmäktige och riksdagen inför valet 2022, och vår gäst Tobias Baudin, nyvald partisekreterare, höll ett inspirerande anförande. Läs mer om listorna och annat nedan!

Det socialdemokratiska partidistriktet genomförde sin höstkongress (även kallad valkongress) lördagen den 27/11. De viktigaste punkterna på dagordningen var: Nominering av regionråd. Fastställande av listor till regionfullmäktige för Uppsala län: – Norra valkretsen – Mellersta valkretsen – Södra valkretsen Fastställande av riksdagslista för Uppsala län.   Partidistriktskongressen beslöt enligt följande: Helena Proos, Enköping och Vivianne Macdisi,…

Läs mer

Läs UNT-artikeln om beslut i KF: ”Vill lägga ned landsortsskolor – utredningen stoppas”

Vår Jonas Nyberg kommenterar i UNT beslutet att återremittera den skolutredning som den styrande kvintetten ville ha som beslutsunderlag vid det senaste kommunfullmäktemötet. Läs hela artikeln här:

Oppositionspartierna i kommunfullmäktige i Tierp kräver medborgardialoger innan de kan godkänna den skolutredning som gjorts. Vid det senaste mötet sade oppositionspartierna (S, V, SD) som är i majoritet nej till utredningen där det föreslås att det bara ska finnas en högstadieskola i Tierps tätort i framtiden och en nedläggning av landsortsskolor. Utredningen ska kunna ligga…

Läs mer

Magdalena Andersson är vår nya partiordförande

På partikongressen i Göteborg 4/11 valdes Magdalena Andersson till ny partiordförande!    

Läs mer

Dags att nominera partikamrater till kommunfullmäktigelistan!

Nästa år är det valår! I somras nominerade vi partikamrater till region- och riksdagslistorna. Nu är det dags för föreningarna att förse valberedningen med namn till kommunfullmäktigelistan inför valet 2022.

I dagsläget i Tierps AK gäller att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har skickat in sina nomineringar till valberedningen. Skärplinge-Hållnäs-Karlholms S-förening har sitt nomineringsmöte måndag 8/11 19:00 (i PRO-lokalen i Karlholmsbruk, Vretvägen 7A). Tierps S-förening har sitt nomineringsmöte måndag 15/11 19:00 (på partiexpeditionen på Tegelbruksgatan 118 i Tierp). Som vanligt gäller att valberedningen önskar få…

Läs mer

Välkommen till representantskap måndag 25 oktober 19:00

Äntligen kan vi träffas ”som vanligt”, dvs som innan pandemin slog till i början av 2020. Ombud, medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till Hornbergsgården i Skärplinge måndag 25 oktober 19:00 (lokalen ligger mitt emot Lillgärdsvägen 9). Kallelse har redan skickats ut via mejl. Gäst vid detta repskap är riksdagsledamot Marlene Burwick. Aktuella frågor är lokal…

Läs mer

Tips från vår studieansvarige Linus om fortsatt medlemsutbildning

Här är en länk om Medlemsutbildning 3 som alla som gått medlems utbildning 1 och 2 gått kan söka: https://socialdemokraterna.abf.se/for-deltagare/medlemsutbildning/ansokan-del-3/ Om ni inte har gått någon av våra utbildningar, ta chansen och sök någon av de många utbildningar vi har! Linus Sevefjord Tierp AK Studieansvarig    

Läs mer

Meritokratins makt och misslyckande

”Människan söker frälsning, och moderniteten erbjuder också en sådan. Men den stavas inte fromhet, dygd och självvald fattigdom, utan självförverkligande och ekonomisk framgång. I en global, kapitalistisk ekonomi är frälsningen i denna form per definition tillgänglig enbart för några få … De övriga står utanför.” Dessa ord är hämtade från en recension av boken ”Age…

Läs mer

”Styret i Tierp är vilse i skolfrågorna” — läs Viktoria Söderlings debattartikel!

Med brist på egna idéer för att lösa skolproblem far de istället med osanning om oppositionen, skriver Viktoria Söderling i UNT 20210930. Läs hela debattartikeln här nedan! (Notera — kvintettens ursprungliga debattartikel i UNT 20210919 finns längre ner på sidan!)

Med förvåning läste jag Tierps politiska styres debattartikel (UNT 19/9), där de ägnar nästan hela artikeln åt att misskreditera mig. De nämner tyvärr inte hur de ska komma till rätta med skolans kvalitet som Lärarförbundet rankar som sämst i landet. Hela artikeln visar på avsaknad av idéer och nervositet när man med brösttoner ägnar en…

Läs mer

Kyrkovalet — preliminärt valresultat

Preliminärt resultat för val till kyrkofullmäktige 2021 — Tierps pastorat:   Preliminärt resultat för val till kyrkofullmäktige 2021 — Vendel-Tegelsmora församling:     (Måndag 20210920 — data från Val till Kyrkofullmäktige – valresultat (svenskakyrkan.se).      

Läs mer
facebook Twitter Email