Årsmöten som genomförts och årsmöten som är på gång

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Tierp har genomfört sitt årsmöte (9/2). Viktoria Söderling och Börje Wennberg gav en bild av dagsläget i kommun respektive region. Val till ett antal poster i styrelse och sidoorganisationer genomfördes; bl a valdes Inger Wennberg till ordförande för ytterligare en tvåårs-period. Mötet genomfördes digitalt. Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening har likaså genomför…

Läs mer

Rörholmsbadet i Söderfors skulle aldrig ha sålts!

Kommunen behöver nu omgående hitta en lösning så att badet och campingen kan öppna i sommar! Socialdemokraterna röstade emot att badet skulle säljas och nu visar sig vår oro vara berättigad.

Läs mer

ABF i Uppsala län: Gör en annan värld möjlig!

I ett färskt nyhetsbrev vill ABF i Uppsala län ge tips på hur vi med folkbildningens hjälp kan engagera oss för en mer jämlik värld.

Sverige är idag ett land på väg mot skenande klassklyftor, där välfärdsstaten privatiseras i snabb takt och klasstillhörighet allt tydligare dömer människor till olika levnadsstandard och livslängd. Så här kan vi helt enkelt inte ha det. Att motverka klassamhället är en av ABFs prioriterade utmaningar. Detta gör vi genom att synliggöra orättvisor och skapa rum för…

Läs mer

Dags för årets första repskap

Ombud, fullmäktigeledamöter och medlemmar kallas till ett digitalt representantskap måndag 25/1 19:00. På dagordningen bl a AKbudgeten, val av 1 maj-kommitté, val av ombud till distriktskongressen samt nomineringar till distriktsstyrelsen. På grund av pandemin kommer vi att använda den digitala mötesappen Zoom. Länk till videomötet medföljer kallelsen, som skickats via e-post.

Läs mer

Kvintetten i Tierp måste ta ansvar för sin politik

​Kvintetten i Tierp måste ta ansvar för sin politik. Varken tjänstemän eller politiker kan svara på var och när nya förskolor och skolor ska byggas, skriver vårt oppositionsråd Viktoria Söderling i en debattartikel (replik) i UNT 2021-01-17.

Den politiska ledningen i Tierp, den så kallade Kvintetten, förefaller att ha som strategi att aldrig svara på frågor från oppositionen och att alltid säga att allt är sossarnas fel. Det kanske märkligaste av allt var att MP stämde in i orerandet över hur uselt allt var under förra mandatperioden. Det var ju faktiskt MP…

Läs mer

Stefan Löfven om attacken mot USA-kongressen

"Vi har allt större möjligheter att lära känna andra människor, förstå andras verklighet och förutsättningar, men ändå väljer så många att missförstå, vantolka och förringa andra. Vi får alltmer möjlighet till mänsklig kontakt, men använder den alltför ofta till att hata och hota medmänniskor." Läs Stefan Löfvens kommentar till attacken mot den amerikanska kongressen den 6 januari.

Så ofta sägs det att vi inte kan ta demokratin för given. Gårdagens bilder från attacken mot den amerikanska kongressen påminner än en gång om sanningen i detta. Attacken kunde inte förhindra de folkvaldas arbete. Kongressen har nu fullföljt sin konstitutionella uppgift att bekräfta resultatet från presidentvalet. Joe Biden kommer att installeras som ny amerikansk…

Läs mer

Öppet sanningssökande eller intolerant sanningsförvaltande

Gott Nytt År önskar Socialdemokraterna i Tierp, med förhoppning om att följande rader — klippta ur ett manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet, en av våra många sidoorganisationer — kan inspirera inför 2021: ”Skiljelinjen går mellan det öppna sanningssökandet och det intoleranta sanningsförvaltandet, vare sig det är kristet, judiskt, muslimskt eller sekulärt. Och varje…

Läs mer

DN Debatt: ”Låt inte covid-19-pandemin kullkasta folkhälsoarbetet”

”Den dagliga rapporteringen av antalet döda i covid-19, men inte av det betydligt större antal som dagligen avlider av andra orsaker, riskerar dock att ge människor en alltför smal bild av verkligheten.” Detta är en klok kommentar av Ingrid Helander på Twitter till en läsvärd DN-debattartikel 20201227 -- läs hela DN-artikeln här:

DN Debatt 20201227 (Torbjörn Tännsjö med flera): Det svenska folkhälsoarbetet har hittills byggt på frivillighet och inte minst tillit. Tack vare ett långsiktigt arbete med ett helhetsperspektiv kring vad som gynnar befolkningens hälsa, har mycket åstadkommits. Pandemin är inte en anledning att kullkasta den strategi som varit vägledande under många decennier. Det är sannolikt att…

Läs mer

God Jul från Tierps Socialdemokrater!

I år firar vi en ovanlig jul.   Kom ihåg att ringa de som kanske är ensamma.     God Jul från Tierps Socialdemokrater!    

Läs mer

Artikel i UNT: Slopade och sänkta rabatter gör förskolan dyrare

UNT hade i söndags en artikel om Tierp med rubriken "Slopade och sänkta rabatter gör förskolan dyrare". Den styrande kvintetten vill sänka några av de rabatter som just nu existerar för några kategorier förskolebarn, och på sikt låta modellen för maxtaxa bli norm genom att ta bort alla lokala rabattsatser. Läs hela artikeln nedan, och LÄS OCKSÅ Viktoria Söderlings fb-invändningar mot förslaget.

Maktpartierna i Tierps kommun vill slopa och minska rabatter för föräldrar som har barn som går i förskola enligt ett förslag i kommunstyrelsen. Förslaget sågas av Socialdemokraterna. – Jag tycker inte att det fanns tillräckligt med underlag för att kunna se hur förändringarna kommer att slå och det saknas stimulans för att öka antalet barn som…

Läs mer
facebook Twitter Email